Spojené štáty:

Prezident Trump: Zrušte cestovný zákaz!

Maďarsko:

Pomáhanie rodine nie je terorizmus!

Grécko:

Pomôžme ľuďom na úteku ponechaných napospas mrazom

Spojené štáty:

Za udelenie milosti Edwardovi Snowdenovi

Malawi:

Za zvýšenie bezpečnosti Annie a ostatných ľudí s albinizmom v Malawi