×

Pomôžme utečencom zo Sýrie
predseda vlády
Doc. JUDr. Robert Fico, Csc.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
Bratislava 813 70
Slovensko

Vážený pán predseda vlády,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť hlboké znepokojenie nad európskou a slovenskou migračnou politikou. Domnievame sa, že pre najzraniteľnejšiu skupinu utečencov by mali existovať možnosti, ako nájsť po dobu trvania konfliktu ochranu v Európe. Možnosťou je zjednodušiť procedúry pre vydávanie víz, vydávať pracovné a študijné víza, uvoľniť Dublinský systém.

Vzhľadom k rozmerom krízy, môže Slovenská republika urobiť solidárne gesto, podať pomocnú ruku a poskytnúť dočasnú ochranu niekoľkým stovkám najzraniteľnejších utečencov, akými sú deti, starší ľudia, ľudia zranení v dôsledku konfliktu a príslušníci menšín, ktorým v Sýrii hrozí smrť.

Na Slovensko dorazí ročne len niekoľko stoviek žiadateľov o azyl, pričom krajina disponuje potrebným zázemím pre prijatie utečencov. Oveľa horšie vybavené Bulharsko momentálne hostí niekoľko tisíc utečencov zo Sýrie v celkom nevyhovujúcich a preplnených podmienkach. Sýrski utečenci, ktorí hľadajú bezpečie v Európe, často nemajú inú možnosť, než riskovať svoje životy v rukách prevádzačov alebo podniknúť životu nebezpečnú cestu cez more. Tí, ktorí nebezpečnú cestu do Európy zvládnu, sú navyše pobrežnými strážami často vracaný späť. 97% sýrskych utečencov naďalej zostáva v regióne, ktorý nie je schopný pokryť ich základné potreby. Len na území Libanonu hľadá ochranu zhruba milión sýrskych mužov, žien a detí.

V duchu rešpektu základných hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, Vás, pán predseda vlády, žiadam o uvoľnenie migračnej politiky a poskytnutie útočiska pre niekoľko desiatok sýrskych rodín.

Ďakujem Vám za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,
Close