Urgentná akcia

Segregácia rómskych detí v Levoči

Slovenská republika, akcia začala 4.12.2013, petícia je stále aktívna

Základná škola Francisciho z Levoče má zriadených niekoľko oddelených tried vyhradených pre rómskych žiakov. Napriek kritike rodičov rómskych žiakov, škola segregáciu detí podľa farby pleti nezrušila.

Pozadie prípadu

Právo na vzdelanie bez diskriminácie je ľudské právo, na ktoré má nárok každé dieťa. Na Slovensku sú ale tisícky rómskych detí umiestňovaných do výlučne rómskych tried. Segregácia v školách je ich prvou skúsenosťou s ponižovaním, ktorá poznačí ich životy do budúcna. Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu, slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za ukončenie segregácie rómskych detí v Levoči on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Chcete rýchlo a jednoducho pomáhať ľuďom v ohrození?

Približne každé dva týždne Vám zašleme krátku informáciu k aktuálnym prípadom, ktoré môžete okamžite podporiť.

Budete mať možnosť:

  • Predpripravený list vytlačiť a poslať

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Dušan Čaplovič: Minister školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Požadujeme

  • ukončenie segregácie rómskych detí
  • rovný prístup slovenských detí ku vzdelávaniu
  • zavedenie komplexnej reformy školstva
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ