Urgentná akcia

Aj Váš podpis pomohol Brišne!

Afganistan, akcia začala 15.10.2014

Brišna, desaťročné dievča z afgánskej provincie Kundúz, bola v máji 2014 znásilnená miestnym duchovným. Počas hospitalizácie sa Brišne vyhrážala smrťou pre pošpinenie cti jej rodina i miestna komunita.

Aktuálne k prípadu

25.10.2014

Násilník 10-ročnej Brišny odsúdený

Miestny duchovný bol odsúdený na 20 rokov väzenia za znásilnenie neplnoletej osoby. Dostal najvyšší možný zákonom povolený trest. Brišnina rodina sa písomne zaviazala, že jej neublíži. Rodina je však presvedčená, že Brišna ako obeť znásilnenia priniesla hanbu rodine a z toho dôvodu jej zakázala chodiť do školy.


Brišna krátko potom, čo bola znásilnená, sa s pomocou organizácie Ženy pre afganské ženy dostala do nemocnice. Lekárske vyšetrenia preukázali, že Brišna bola znásilnená mimoriadne hrubým spôsobom. Počas hospitalizácie sa jej rodina a miestna komunita vyhrážali smrťou a "hodením do rieky". Brišne bol dočasne poskytnutý bezpečný prístrešok. Aj napriek protestom ženskej organizácie ju miestna polícia po dvoch mesiacoch vrátila rodine - Brišna tým prišla o ochranu pred hroziacou smrťou. Vraždou Brišny chce rodina aj komunita zmazať údajnú hanbu, ktorú im ako obeť znásilnenia spôsobila.

Duchovného zatkli a obvinili zo znásilnenia maloletej. Momentálne čaká na súdny proces v kábulskej väznici. Dr. Sarwariovej, riaditeľke organizácie Ženy pre afgánske ženy sa taktiež vyhrážajú smrťou.

Pozadie prípadu

V Afganistane je diskriminácia žien a dievčat dlhodobým problémom. Ženám a dievčatám, ktoré mali mimomanželský sexuálny styk alebo boli znásilnené, hrozí vražda za pošpinenie cti. Štát častokrát zlyháva v ochrane obetí násilia a pred vykonaním vraždy obeť nie je chránená. Páchateľovi, ktorý vraždí zo cti, je často trest odpustený a to najmä právny systém, ktorý zdôrazňuje zhovievavosť . Česť a ochrana zvykov sú často používané a akceptované pri vraždách žien a dievčat. Väčšina takýchto prípadov sa však pred súd ani nedostane, pretože rodiny vykonávajú tresty podľa komunitného právneho mechanizmu.

Počet ženských vrážd zo cti v Afganistane je ťažké presne stanoviť. Podľa Afganskej nezávislej komisie pre ľudské práva (ANKĽP) bolo medzi januárom 2011 a májom 2013 zaznamenaných 243 takýchto vrážd.

Vraždy za pošpinenie cti nie sú afganským Zákonom o eliminácii násilia páchaného na ženách (EVAW) v súčasnosti kriminalizované ako forma násilia na ženách a dievčatách. Zločinom vraždy sa zaoberajú články 394-397 trestného zákonníka. Trest je ale v prípade vrážd zo cti mierny a „nie je vyšší ako dva roky".

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme za Vašich takmer 950 podpisov. Aj vďaka nim prisľúbili afgánske autority zabezpečiť Brišne ochranu. Brišna tiež dostáva zdravotnú a psychologickú pomoc. Organizácia Ženy pre afgánske ženy jej situáciu neustále monitoruje. Mužskí rodinní príslušnici prisľúbili, že Brišne neublížia. V prípade porušenia sľubu budú trestne stíhaní.

Ak chcete aj naďalej pomáhať, zapojte sa do nášho Maratónu písania listov! (maraton.amnesty.sk)

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • plnú ochranu zo strany štátu pre Brišnu a Dr. Sarwariovú
  • umožniť Brišne aby mohla bezpečne navštevovať školu
  • kriminalizácia "vraždy pre česť"

Adresáti petície:

  • Ašraf Ghaní Ahmadzai: Prezident Afganistanu