JCB musí povedať nie nespravodlivosti v Indii

India, akcia začala 23.2.2024, petícia je stále aktívna

Indické štátne orgány nezákonne demolujú domy, obchody a podniky, ktoré vlastnia a prevádzkujú príslušníci a príslušníčky moslimskej menšiny. Toto konanie predstavuje svojvoľný kolektívny trest a porušenie práva na nediskrimináciu, primerané bývanie a spravodlivý súdny proces. Buldozéry alebo bagre, ktoré sa na túto nezákonnú činnosť využívajú, sú primárne zariadeniami značky JCB. Predstavitelia vládnej strany Bharatiya Janata Party (BJP) ich používajú vo svojej nenávistnej kampani. Zariadenia značky JCB sa tak stali symbolom útlaku moslimskej menšiny.

Indické orgány svojvoľne a protizákonne demolujú nehnuteľnosti vo vlastníctve moslimov a moslimiek.

Mnohé zaznamenané demolácie vykonali pod zámienkou nápravy nelegálnej výstavby a nápravy porušenia vlastníckych práv. K demoláciám a vysťahovaniu pristupovali bez predchádzajúcej konzultácie s ich obyvateľstvom či vlastníkmi nehnuteľností. Štátne orgány pritom adekvátne neinformovali dotknuté osoby ani im neponúkli náhradné priestory na presídlenie. K ničeniu budov niekedy dochádzalo v noci, pričom obyvatelia a obyvateľky mali veľmi krátky čas na to, aby opustili svoje domovy, a nemali čas zachrániť svoj majetok. Rovnako nemali možnosť odvolať sa proti príkazu na demoláciu alebo uplatniť právne prostriedky nápravy.

Takéto demolácie predstavujú nútené vysťahovanie a porušenie Medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR).

„Na poludnie sme všetci doma spali, lebo sme boli unavení z pôstu počas Ramadánu. Zrazu sme začuli, že vonku je veľký rozruch. Vyšli sme von a uvideli sme štyri alebo päť strojov značky JCB, ktoré sa blížili k nášmu domu. Strojmi priamo zaútočili na náš dom. Nič nám neoznámili, nič,“ uviedla 56-ročná vdova Hasina Bi, ktorá sa pred demoláciou nachádzala spolu s rodinou vo svojom dome v meste Khargone v štáte Madhjapradéš.

V období od apríla do júna 2022 výskumný Amnesty International zistil, že úrady v piatich indických štátoch používali demolácie na to, aby „potrestali“ moslimské komunity, ktoré protestovali proti diskriminácii štátnou mocou. K týmto demoláciám došlo v štátoch Ásam, Gudžarát, Uttarpradéš a Madhjapradéš, v ktorých je pri moci strana Aam Aadmi Party (AAP), a v štáte Dillí. Spomedzi strojov používaných na demolácie si výraznú popularitu získali stroje vyrobené spoločnosťou JCB. Skratka „JCB“ sa dnes v Indii používa vo všeobecnom význame ako synonymum slova buldozér. Lídri strany BJP bežne hovoria o zariadeniach značky JCB ako o nástrojoch na trestanie moslimskej populácie.

Lídri a stúpenci BJP oslavujú a vítajú nezákonné demolácie, pre ktoré sa zaužíval názov „buldozérová spravodlivosť“. V apríli 2022 hovorca strany BJP v teraz už vymazanom príspevku na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) uviedol, že skratka JCB by mohla znamenať „Jihadi Control Board“ (v preklade Rada na kontrolu džihádistov).

Amnesty International adresovala spoločnosti JCB žiadosť o vyjadrenie k vydaným správam. Hovorca JCB uviedol, že spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad tým, akým spôsobom sú výrobky, ktoré si zákazníci zakúpili, používané alebo zneužívané, a nenesú zaň zodpovednosť.

Hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva však obchodné spoločnosti zaväzujú rešpektovať ľudské práva. To sa vzťahuje aj na náležitú kontrolu s cieľom identifikovať a zmierňovať nepriaznivý vplyv, ktorý môže mať na ľudské práva prevádzka spoločnosti, jej výrobky alebo služby v celom obchodnom reťazci, a nepriaznivému vplyvu zabrániť. Kontrolu musia vykonávať obzvlášť v regiónoch, kde existuje zvýšené riziko porušovania ľudských práv. To platí aj pre oblasti, kde existujú dostupné dôkazy o spojení výrobkov, služieb alebo prevádzky spoločností s porušovaním ľudských práv. Sem spadajú aj indické štáty Ásam, Dillí, Gudžarát, Uttarpradéš a Madhjapradéš.

Spoločnosť JCB sa nemôže vyhýbať zodpovednosti, zatiaľ čo indické orgány opakovane používajú jej stroje na porušovanie ľudských práv, a musí povedať nie nenávisti a buldozérovej nespravodlivosti.

Podpíšte petíciu a žiadajte, aby spoločnosť JCB zabránila používaniu svojich strojov na protizákonné demolácie v Indii a odsúdila porušovanie ľudských práv indickými úradmi.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA TO, ABY JCB BOJOVALA PROTI PORUŠOVANIU PRÁVA NA BÝVANIE V INDII on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • aby spoločnosť JCB zabránila používaniu svojich strojov na protizákonné demolácie v Indii;
  • aby spoločnosť JCB odsúdila porušovanie ľudských práv, ktorého sa indické štátne orgány dopúšťajú používaním zariadení značky JCB.