Urgentná akcia

Bojujú za záchranu pôdy svojich predkov

Kanada, akcia začala 9.1.2017, petícia je stále aktívna

Prapradedko Heleny Knottovej podpísal pred viac ako sto rokmi zmluvu s kanadskou vládou o ochrane spôsobu života svojich ľudí. Tento sľub bol porušený. Vláda povolila výstavbu priehrady Site C, obrovského hydroelektrického projektu v Údolí Rieky Peace v Britskej Kolumbii. Ak bude priehrada postavená, zatopí 80km pôdy a úplne zaleje všetky pohrebné miesta pôvodných obyvateľov a miesta určené na lov a rybolov.

Aktuálne k prípadu

13.2.2017

Súd nerozhodol o legalite priehrady Site C

Kanadský federálny odvolací súd na konci januára rozhodol, že federálna vláda súhlasom s vybudovaním priehrady bez predchádzajúceho zváženia, či to je v rozpore s Dohodou o právach pôvodných obyvateľov, ktorí žijú a sú odkázaní na údolie Peace River, nekonala v rozpore s kanadskou legislatívou o životnom prostredí. Delegácia AI Kanada sa stretli s viacerými zodpovednými, ktorí uznali, že sú pod veľkým medzinárodným tlakom vďaka Maratónu písania listov. Viac informácií tu: http://www.amnesty.ca/news/site-c-court-decision-more-important-ever-trudeau-government-keep-its-promises

17.1.2017

Pokračujeme v podpisovaní

Naši kolegovia a kolegyne z AI Kanada sa rozprávali Helen Knottovou a ďalšími ľuďmi v Údolí rieky Peace, ktorí si veľmi cenia podporu členov a členiek Amnesty z celého sveta. Počet listov a podpisov len v Kanade už prekročil 100 000 podpisov a bolo by úžasné, keby sa pridalo ďalších 100 000 zo zahraničia - podporu môžete vyjadriť správami solidarity cez Twitter alebo Facebook použitím hashtagu #wishthepeaceriver Viac informácií sa dočítate tiež na: https://www.amnesty.ca/blog/how-can-you-stand-against-site-c 


Odkedy prapradedko Heleny Knottovej podpísal zmluvu s kanadskou vládou o ochrane spôsobu života svojich ľudí uplynulo už viac ako 100 rokov. Namiesto rešpektovania tohto sľubu vláda povolila výstavbu obrovskej hydroelektrickej priehrady, ktorá ohrozuje kultúru pôvodných obyvateľov a ich spôsobu života v Údolí Rieky Peace v Britskej Kolumbii.

Kvôli ropným a plynovým vrtom už stratili pôvodní obyvatelia v tomto regióne množstvo pôdy. Ak sa vybuduje multimiliardová priehrada Site C, tak stratia i jednu z posledných oblastí, kde ešte stále môžu loviť, rybárčiť a vykonávať posvätné rituály.

Vláda povolila výstavbu priehrady navzdory zisteniam, že stavba spôsobí trvalé poškodenie pôdy pôvodných obyvateľov v tejto oblasti.

Teraz sa pôvodní obyvatelia z kmeňov prvých národov West Moberly a Rieky Prophet obrátili na súd. Trvajú na tom, aby kanadská vláda dodržala sľub, ktorý dala pred viac ako storočím a prestala stavať priehradu Site C. Súd ešte v tejto záležitosti nerozhodol, ale hydroelektrická spoločnosť aj napriek tomu začala s prácami v údolí.

„Toto je môj domov. Toto je miesto, kde chcem vychovávať svoje deti a vnúčatá,“ hovorí aktivistka za práva pôvodných obyvateľov Helen Konottová. „Čo nám ostane?“

Pozadie prípadu

Údolie Rieky Peace na severovýchode Britskej Kolumbii v Kanade je unikátne prirodzené environmentálne prostredie a jedna z mála oblastí v tomto regióne, ktorá bola z väčšej časti chránená pred dopadom ropného, plynárenského, ťažobného priemyslu a iných ťažobných zariadení. Údolie Peace je časť historickej pôdy a územia obyvateľstva kmeňov Dene-Zaa, Cree a Métis. Pôvodné obyvateľstvo využíva údolie na lov a rybárčenie, zber plodov, posvätných liečivých bylin a tiež na vykonávanie rituálov spätých s pôdou. Ich predkovia boli v tejto zemi pochovaní.

Medzinárodné ľudské práva- a Najvyšší súd Kanady - jasne stanovili, že rozhodnutia, ktoré môžu mať na pôvodné obyvateľstvo závažný dopad, by mali byť vykonané iba s ich súhlasom. Nová kanadská vláda, ktorá bola zvolená v októbri 2015, verejne deklarovala odhodlanie rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva tak, ako to žiada medzinárodné právo. Toto by malo býť uplatnené i v prípade priehrady Site C.

Navyše, iné zdroje výroby elektriny, ktorými by sa dalo predísť takýmto ničivým škodám, neboli ešte preskúmané. Pôvodné obyvateľstvo, ktoré v regióne žije potvrdilo, že nie je proti rozvoju a v skutočnosti by podporili iné, menej ničivé alternatívy.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu : zastavenie výstavby priehrady on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu na web, e-mailom nebo na Twitter a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Justin Trudeau: Ctihodný premiér, Úrad premiéra
  • Pôvodní obyvatelia Rieky Peace

Požadujeme

  • zastavenie výstavbu priehrady Site C
  • naplnenie záväzku Kanady o rešpektovaní a ochrany práv pôvodných obyvateľov v Údolí Rieky Peace