Urgentná akcia

Kanada: Mládež z Grassy Narrows bojuje za budúcnosť a zdravie svojej komunity

Kanada, akcia začala 3.9.2019, petícia je stále aktívna

Mladí ľudia z oblasti Grassy Narrows v severozápadnom Ontáriu v Kanade bojujú za svoju budúcnosť a zdravie svojej komunity. Pred päťdesiatimi rokmi vypustila továreň na celulózu do riečneho systému v oblasti Grassy Narrows okolo desiatich ton odpadu obsahujúceho ortuť. Akumulácia vysokého množstva ortuti v oblasti mala a má tragický dopad na generácie členov a členiek miestnych komunít.

Pôvodné obyvateľstvo oblasti z kmeňa Anishinaabe sa v rámci zabezpečenia živobytia a udržiavania tradícii spolieha najmä na rybolov.

V priebehu posledných 50 rokov zatajovala federálna a provinčná vláda pred obyvateľmi a obyvateľkami oblasti Grassy Narrows kľúčové zdravotné informácie, odmietli vyčistiť riečny systém, či poskytnúť špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Úrady dokonca odmietli uznať existenciu hrozby, ktorú predstavuje otrava ortuťou.

Nedávna expertná štúdia, vykonaná v oblasti Grassy Narrows, dokázala, že otrava ortuťou spôsobila jednu z najväčších zdravotných kríz v Kanade, pričom medzi najviac ohrozené skupiny patrí práve mládež, starí ľudia, tehotné osoby a zdravotne znevýhodnení ľudia. Ak by Kanada dodržiavala svoje ľudskoprávne záväzky, životy mladých ľudí z Grassy Narrows mohli byť diametrálne odlišné.

Výsledkom volania po spravodlivosti mládeže z Grassy Narrows je nedávny prísľub riešenia situácie od federálnej aj provinčnej vlády. Napriek tomu sú však tieto kroky kanadských autorít nedostatočné pri napĺňaní okamžitých aj pretrvávajúcich potrieb komunity.

Pozadie prípadu

Po rokoch pasivity zo strany úradov prichádza teraz kľúčový moment dosiahnuť zmenu. Napriek tomu, že federálna ani provinčná vláda formálne neuznala otravu ortuťou v plnom rozsahu, prijali obe vlády dôležité záväzky smerom k obyvateľom a obyvateľkám oblasti Grassy Narrows. Pozornosť médii sa čoraz častejšie obracia k provincii severné Ontário. Tento rok sa k prípadu otravy ortuťou v oblasti Grassy Narrows vyjadrili aj osobitný spravodajca OSN pre zdravie a zdravie zvierat a Osobitný spravodajca OSN pre toxické odpady.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu na zdravú budúcnosť pre mládež z Grassy Narrows. on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Justin Trudeau: kanadský predseda vlády, Kancelária kanadského premiéra

Požadujeme

  • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí zasiahnutých otravou ortuťou,
  • uznanie, že vypúšťanie ortuti bolo zdravotnou katastrofou