Urgentná akcia

UZAVRETÉ! Povedzme NIE ilegálnemu chovu dobytka v Amazónii!

Brazília, akcia začala 9.8.2020, petícia je stále aktívna

Brazília je najväčším svetovým vývozcom hovädzieho mäsa. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa v nej chová viac dobytka ako v ktorejkoľvek inej krajine na Zemi. Vedeli ste však, že sa tento dobytok čoraz častejšie pasie v chránených oblastiach Amazónie?

Aktuálne k prípadu

28.4.2021

PETÍCIA UZAVRETÁ

Amnesty International Slovensko dnes odovzdala podpisy predstaviteľom spoločnosti JBS, ktorí prisľúbili podniknúť potrebné kroky na zmenu. Aj keď Amnesty International nie je na 100 % spokojná s prísľubmi spoločnosti, toto je prvý krok v dlhom boji za ľudské práva a klimatickú spravodlivosť. Amnesty aj naďalej bojuje za zmenu a ochranu Amazonského pralesa.


Rozširovanie komerčných chovov sprevádza zaberanie a odlesňovanie chránených území. Práva pôvodného obyvateľstva sú tak ohrozené a ich budúcnosť neistá. Pôvodní obyvatelia a obyvateľky, ktoré sa usilujú chrániť svoju krajinu, čelia vyhrážkam, násilným útokom a atentátom, mnohí z nich sú nútení navždy opustiť svoje domovy.

„Tieto invázie nás v  poslednom čase vážne znepokojujú, pretože k  nim dochádza stále častejšie a  postupujú bližšie a  bližšie k  našim dedinám. Nedávno sme objavili obrovskú odlesnenú oblasť. Videli sme aj helikoptéru, z ktorej siali trávu, aby tam mohli v  budúcnosti priviesť dobytok.“, povedal pre Amnesty International Araruna, dvadsiatnik z  etnika Uru-Eu-Wau-Wau.

Amnesty International v 70-stranovej výskumnej správe Les sa mení na poľnohospodársku pôdu zdokumentovala zistenia, že sa dobytok z  ilegálnych pastvín na chránenom území amazonského dažďového pralesa v  Brazílii dostal do dodávateľského reťazca najväčšieho producenta mäsa na svete –⁠ spoločnosti JBS. Medzi cieľové krajiny, do ktorých sa brazílske mäso exportuje, patria aj krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska.

Amnesty International nezískala žiadne dôkazy o tom, že by gigant JBS bol priamo zapojený do porušovania ľudských práv na troch územiach, ktoré zahrnula do svojho výskumu. Organizácia však zistila, že JBS porušuje povinnosti vyplývajúce z Hlavných zásad OSN pre oblasť podnikania a  ľudských práv. Tie ju zaväzujú účinne preverovať pôvod dobytka, ktorý skupuje, a vyhýbať sa nákupu od takých dodávateľov, ktorí dobytok chovajú na ilegálnych pastvinách. Spoločnosť sa podľa zistení Amnesty nepriamo podieľa na porušovaní ľudských práv pôvodného obyvateľstva v amazonských rezerváciách tým, že ekonomicky stimuluje chov dobytka na chránenom území.

Federálna prokuratúra v  brazílskom štáte Pará v  roku 2019 dospela k záveru, že: „žiadna spoločnosť, ktorá dnes nakupuje v  Amazónii dobytok, nemôže tvrdiť, že do jej dodávateľského reťazca nevstupuje dobytok z  chovov, kvôli ktorým došlo k odlesneniu (…) Ani žiaden spracovateľ mäsa a  rovnako žiaden jeho predajca.“

ŽIADAJTE od JBS a dodávateľov spoločnosti, aby ešte do konca roka 2020 podnikli kroky, ktoré pomôžu zabrániť ilegálnemu chovu dobytka v chránených oblastiach, budú chrániť životné prostredie a odškodnia pôvodné obyvateľstvo!

Výskumnú správu Les sa mení na poľnohospodársku pôdu, si môžete prečítať tu: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1926572020ENGLISH.PDF.

Ďalšie skutočnosti a  údaje o  odlesňovaní Amazónie v Brazílii si môžete prečítať tu: https://www.amnesty.sk/povedzme-nie-ilegalnemu-chovu-dobytka-v-amazonii/.

Viac o Hlavných zásadách OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv sa dočítate tu: https://www.nakom.sk/nase-dokumenty.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu NA POMOC PÔVODNÉMU OBYVATEĽSTVU AMAZÓNIE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Gilberto Tomazoni: riaditeľ JBS SA

Požadujeme

  • aby spoločnosť JBS najneskôr do konca roka 2020 zaviedla účinný monitorovací systém, ktorým bude preverovať aj svojich nepriamych dodávateľov
  • aby spoločnosť JBS zabezpečila, že sa dobytok, ktorý bol v niektorej fáze svojho života chovaný na ilegálnych pastvinách v chránených oblastiach, nedostane do dodávateľského reťazca JBS
  • aby sa spoločnosť JBS, či už sama, alebo v spolupráci so svojimi dodávateľmi, pričinila o záchranu toho, čo sa ešte zachrániť dá a predchádzala ďalšiemu páchaniu škôd na životnom prostredí
  • aby spoločnosť JBS, či už sama, alebo v spolupráci so svojimi dodávateľmi, odškodnila domorodých obyvateľov a obyvateľky, ktorých práva boli porušené