POZASTAVENÁ: Poľskej aktivistke za reprodukčné práva hrozí väzenie

Poľsko, akcia začala 5.4.2022, petícia je stále aktívna

Poľská obrankyňa ľudských práv a dula Justyna Wydrzyńska čelí obvineniam za napomáhanie pri umelom prerušení tehotenstva. V prípade uznania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Trestné stíhanie je zrejme snahou potrestať Wydrzyńskú za aktivizmus v oblasti ochrany reprodukčných práv v Poľsku. Poľské orgány musia stiahnuť všetky obvinenia proti Justyne a zdržať sa ďalších represií voči nej alebo iným aktivistkám a aktivistom bojujúcim za sexuálne a reprodukčné práva.

Aktuálne k prípadu

14.3.2023

Odsúdenie Justyny Wydrzyńskej ponúka mrazivú vidinu budúcnosti poľských žien

Okresný súd vo Varšave uznal aktivistku a dulu Justynu Wydrzyńskú vinnou z napomáhania pri interrupcii a odsúdil ju na 8 mesiacov verejnoprospešných prác. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard uviedla, že tento rozsudok považuje za deprimujúci krok späť pre všetky ženy, dievčatá a osoby, ktoré potrebujú prístup k bezpečným a včasným interrupciám, ako aj pre ľudí, ktorí bránia ich práva a platia za to vysokú cenu. „Tento prípad predstavuje v Poľsku, kde sú interrupcie takmer úplne zakázané, nebezpečný precedens a zároveň ponúka mrazivý obraz dôsledkov, ktoré majú reštriktívne zákony na životy tehotných osôb a obrankýň ľudských práv. Justyna sa vôbec nemala dostať pred súd, pretože to, čo urobila, by nikdy nemalo byť trestným činom. Tým, že Justyna podporila ženu, ktorá ju požiadala o pomoc, prejavila súcit. Obranou práva na bezpečnú interrupciu Justyna Wydrzyńska preukázala odvahu. Dnešný zbabelý rozsudok nepreukazuje ani jedno ani druhé a odvolací súd musí tento rozsudok zrušiť,“ uviedla Callamard. Právny tím Justyny Wydrzyńskej sa proti rozsudku plánuje odvolať. PETÍCIA JE DOČASNE POZASTAVENÁ.

6.2.2023

Koncom marca by mal súd rozhodnúť v prípade aktivistky Justyny Wydrzyńskej

V pondelok 6. februára 2023 už po piatykrát sprevádzali naše kolegyne a kolegovia z Amnesty International Poľsko aktivitku Justynu Wydrzyńskú na okresnom súde vo Varšave. Pred budovou súdu sa v deň pojednávania zhromaždili desiatky ľudí, ktorí tak Wydrzyńskej vyjadrili svoju podporu. Petíciu Amnesty International za spravodlivosť pre Justynu Wydrzyńskiu podpísalo už viac ako 140 000 ľudí na celom svete. Na pojednávaní vypovedali ďalšie dve svedkyne, žena, ktorá potrebovala podstúpiť interrupciu aj opatrovateľka jej dieťaťa, počas ich výpovedí bolo pojednávanie uzavreté pre verejnosť. Po vypočutí svedkýň pojednávanie odročili na 14. marca 2023, súd stanovil náhradný termín pojednávania, ktorý by mal byť v prípade potreby 27. marca. Ak sa dovtedy neobjavia ďalšie dôkazné návrhy, marcové pojednávanie by malo byť posledné a súd by mal následne vyniesť verdikt.

11.1.2023

Súdny proces s Justynou Wydrzińskou odročili na 6. februára.

Súdny proces s Justynou Wydrzińskou odročili na 6. februára. Pojednávanie bolo tak odročené už 4. krát.

10.1.2023

Súdne pojednávanie bude pokračovať 11. januára 2023

Súdny proces s Justynou bude pokračovať už zajtra, 11. januára 2023. Obvinenia voči Justyne Wydrzyńskej, ktorej hrozia až tri roky väzenia za to, že pomohla tehotnej žene v Poľsku dostať sa k interrupčným tabletkám, musia byť stiahnuté. „Obvinenie Justyny Wydrzyńskej vytvára v Poľsku nebezpečný precedens a vysiela mrazivý signál nielen osobám, ktoré potrebujú bezpečné interrupcie, ale aj tým, ktoré im pomáhajú získať prístup k zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Monica Costa Riba, kampanierka Amnesty International za práva žien.

14.7.2022

Súdny proces s Justynou Wydrzińskou odročili na 14. októbra.

Justyna po skončení dnešného pojednávania vydala krátke vyhlásenie, v ktorom hovorí, že tento proces je stratou jej času: „V týchto chvíľach by som mohla telefonovať a podporovať osoby, ktoré potrebujú podstúpiť interrupciu, ale [namiesto toho] musím byť tu. Myslím, že moje kolegyne medzitým pomohli ďalším dvadsiatim ľuďom. Takže hneď po odchode zo súdu a po rozhovore s vami beriem do rúk telefón organizácie Abortion Without Borders, ktorú môžete kontaktovať na čísle 22 29 22 597. Podporujem ľudí, ktorí potrebujú podstúpiť interrupciu a informujem ich o tom, čo môžu urobiť.“ „...Ako používať interrupčné tabletky,“ doplnila ju kolegyňa Kinga. „A ako vycestovať [za interrupciou] do zahraničia,“ dodala Justyna. Ďalšia ich kolegyňa, Natalia, zdôraznila, že tabletky na vyvolanie potratu „nie sú nástrojom zločinu, ale nástrojom oslobodenia“.

13.7.2022

Poľská prokuratúra by mala okamžite stiahnuť obvinenia proti aktivistke obvinenej z napomáhania pri interrupcii

Už zajtra ráno bude vo Varšave pokračovať súdny proces proti Justyne Wydrzyńskej, ktorej hrozia až tri roky väzenia za to, že pomohla tehotnej žene dostať sa k interrupčným tabletkám. Amnesty International pred obnovením procesu opäť pripomína, že obvinenia proti aktivistke musia byť zrušené. Viac informácií a vyjadrenie Amnesty nájdete na https://www.amnesty.sk/polska-prokuratura-by-mala-okamzite-stiahnut-obvinenia-proti-aktivistke-obvinenej-z-napomahania-pri-interrupcii/.

8.4.2022

Súdne pojednávanie bude pokračovať 14. júla

Na dnešnom súdnom pojednávaní predniesla prokuratúra úvodnú reč. Justyne vyjadrili pred súdnou sieňou podporu desiatky ľudí. https://twitter.com/amnestyPL/status/1512330994275205120


Dňa 7. mája 2021 vydala prokuratúra vo Varšave-Prage príkaz na skonfiškovanie viacerých druhov predmetov vrátane všetkých „telekomunikačných nástrojov“ z domu Justyny Wydrzyńskej. Dôvodom na zhabanie majetku bola jej údajná pomoc tehotnej žene, ktorá zháňala interrupčné tabletky v čase začínajúcej pandémie v roku 2020. O necelý mesiac neskôr, 1. júna 2021, polícia vykonala u Wydrzyńskej domovú prehliadku. Počas prehliadky polícia skonfiškovala lieky v tabletkovej forme, počítač, USB kľúče a mobilné telefóny Wydrzyńskej a jej dvoch detí.

V pondelok 22. novembra 2021 prokuratúra obvinila Justynu Wydrzyńskú z napomáhania pri interrupcii (obvinenie podľa článku 152.2 trestného zákona) a za držbu liekov bez povolenia s cieľom uviesť ich na trh (článok 124 farmaceutického zákona). Tabletky, ktoré polícia zhabala v jej byte, obsahovali mifepriston a misoprostol, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila na zoznam základných liekov. Podľa tvrdení prokuratúry v Poľsku nie je povolené používať dve zo zhabaných liečiv. Prvé súdne pojednávanie v tomto prípade by sa malo uskutočniť 8. apríla 2022 vo Varšave.

Pozadie prípadu

Justyna Wydrzyńska je aktivistka a dula, ktorá sprevádza ľudí, ktorí chcú alebo potrebujú podstúpiť interrupciu. Je jednou zo štyroch zakladateliek aktivistického kolektívu Aborcyjny Dream Team (ADT), ktorý sa zasadzuje proti stigmatizácii interrupcií v Poľsku. ADT ponúka školenia a nezaujaté poradenstvo o tom, ako podstúpiť bezpečnú interrupciu. Od roku 2019 je ADT súčasťou neformálnej feministickej siete Abortion Without Borders, ktorú tvorí šesť organizácií z Poľska a iných krajín Európy. Sieť poskytuje informácie, poradenstvo, finančnú a praktickú podporu ľuďom v Poľsku, ktorí potrebujú interrupciu v zahraničí. Nakoľko interrupcia v domácom prostredí a bez asistencie v Poľsku nie je trestná, sieť ľuďom, ktorí to potrebujú, sprostredkúva aj prístup k spoľahlivým online zdrojom na získanie interrupčných tabletiek umožňujúcich absolvovať bezpečnú interrupciu v domácom prostredí. Poľské orgány už niekoľko rokov pozorne sledujú aktivity ADT, pričom aktivistky, ktoré v združení pôsobia, čelia čoraz častejšie mizogýnnym a očierňujúcim kampaniam.

Poľská interrupčná legislatíva dlhodobo patrí medzi najstriktnejšie v Európe, až na mimoriadne prípady zakazuje interrupcie aj do 12. týždňa tehotenstva. Výnimky boli donedávna prípustné iba v prípadoch, keď je ohrozené zdravie alebo život matky alebo je tehotenstvo následkom znásilnenia či incestu. Poľský Ústavný súd však rozhodol v októbri 2020, že umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu je protiústavné. Poškodenie plodu bolo pritom dôvodom na vykonanie viac ako 90 % legálne vykonaných interrupcií v Poľsku, ktorých bolo do 27. januára 2021, keď rozhodnutie ústavného súdu vstúpilo do platnosti, približne tisíc ročne. Toto rozhodnutie znamenalo de facto úplný zákaz interrupcií v krajine.

Aj v prípadoch, keď je ohrozené zdravie alebo život matky alebo je tehotenstvo následkom znásilnenia či incestu, čelia ľudia početným prekážkam v prístupe k interrupcii. V najhoršej situácii sú tehotné osoby z nízkopríjmových domácností a menších obcí.

Samotné držanie ani užitie liekov na vyvolanie interrupcie v Poľsku nie sú trestné. Každá osoba (vrátane lekárskeho personálu), ktorá pomáha tehotným osobám podstúpiť interrupciu nad rámec zákonom stanovených výnimiek, však čelí riziku odňatia slobody až na tri roky. Právny zákaz interrupcií nezabráni tomu, aby ženy aj naďalej interrupcie podstupovali, a nezníži ich počet. Naopak, toto rozhodnutie môže mať za následok zvýšenú mieru ilegálne vykonávaných interrupcií, a teda priamo ohroziť zdravie a život tehotných osôb. Nutnosť vyhľadávať tieto zdravotné služby v zahraničí môže zvýšiť mieru tzv. „potratového turizmu“.

Ľudia v Poľsku, ktorí potrebujú podstúpiť bezpečnú interrupciu, sa v tejto situácii spoliehajú na Justynu Wydrzyńskú a ďalšie členky a členov ADT a Abortion Without Borders, ktoré im poskytujú dôveryhodné informácie a podporu pri ochrane ich vlastného života a zdravia. V období od januára 2021 do januára 2022 sa na sieť Abortion Without Borders obrátilo viac ako 32 000 ľudí v Poľsku, čo je päťkrát viac ako rok pred tým. Sieť minulý rok umožnila vycestovať za bezpečnou interrupciou do zahraničia viac ako 1 500 osobám.

Práca týchto organizácií a jednotlivkýň zostáva absolútne kľúčová aj dnes, keď do Poľska prichádzajú tisíce utečeniek z Ukrajiny, neraz v kritickom zdravotnom stave, ktorý zahŕňa i ohrozenie sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Prístup k bezpečnej a včasnej interrupcii je ľudské právo. Nikto by nemal byť potrestaný za to, že podstúpil interrupciu alebo poskytuje lieky, zdravotnícke služby, informácie alebo inú formu pomoci v prístupe k bezpečnej interrupcii. Úplná dekriminalizácia interrupcií je základným prvkom rešpektu a ochrany práv všetkých ľudí, ktorí môžu otehotnieť.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA TO, ABY JUSTYNU WYDRZYŃSKÚ ZBAVILI VŠETKÝCH OBVINENÍ on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Zbigniew Tadeusz Ziobro: Poľský generálny prokurátor

Požadujeme

  • aby prokuratúra okamžite prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zrušenia nespravodlivého odsúdenia Justyny Wydrzyńskej a zdržala sa vznesenia akýchkoľvek ďalších obvinení proti nej za jej legitímnu obranu ľudských práv.