Krymským ľudskoprávnym advokátom odobrali licenciu

Ruská federácia, akcia začala 22.8.2022, petícia je stále aktívna

Právnička Lilya Gemedzhi a právnici Rustem Kyamilev a Nazim Sheikhmambetov pôsobia na Kryme, ktorý je pod Ruskou okupáciou. Vo svojej advokátskej praxi dlhodobo obhajujú krymskotatárskych aktivistov a aktivistky v politicky motivovaných procesoch. Dňa 15. júla 2022 ich vylúčili z advokátskej komory, v dôsledku čoho nemôžu pokračovať vo svojej dôležitej práci. Zákaz ich činnosti v čase, keď pribúdajú politicky motivované represie proti aktivistom a aktivistkám, pôsobí zároveň ako varovný signál pre ostatných právnikov a právničky na Kryme.

Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev a Nazim Sheikhmambetov boli členovia a členka čečenskej advokátskej komory Nizam a počas uplynulých rokov zastupovali obrancov a obrankyne ľudských práv a ďalších nespravodlivo stíhaných ľudí vrátane mnohých krymských Tatárov. Na základe sťažnosti, ktorú na advokátku a dvoch advokátov podalo vedenie čečenského ministerstva spravodlivosti, ich 15. júla vylúčili z komory, a tým im znemožnili zastupovať svoju klientelu v prebiehajúcich trestných konaniach a absolvovať počas nasledujúceho roka nové kvalifikačné skúšky. Toto rozhodnutie advokátskej komory je v príkrom rozpore so zásadou nezávislosti, ku ktorej sú právni zástupcovia viazaní.

Podľa vlastných slov nedostali advokáti a advokátka o sťažnosti ani disciplinárnom konaní vopred žiadnu informáciu. Hoci vedenie ministerstva tvrdí, že trojica porušila svoje profesionálne povinnosti, konanie ministerstva a advokátskej komory je možné považovať za odvetu za ich ľudskoprávne aktivity. Všetci traja sa plánujú proti rozhodnutiu odvolať na súde aj na ruskej federálnej advokátskej komore. Ak okamžite nedôjde k zrušeniu tohto rozhodnutia, Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev a Nazim Sheikhmambetov nebudú môcť vykonávať právnickú prax po dobu najmenej jedného roka.

Podpíšte petíciu adresovanú prezidentovi ruskej federálnej advokátskej komory a žiadajte, aby komora prijala opatrenia na ochranu svojich členov a členiek, ktorí a ktoré si plnia profesionálne povinnosti v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Žiadajte, aby komora využila svoju právomoc podľa článku 37 ods. 2 federálneho zákona „O právnickej práci a právnickej profesii“ (63-FZ zo dňa 31. mája 2002) a zrušila rozhodnutie o vylúčení Lilye Gemedzhi, Rustema Kyamileva a Nazima Sheikhmambetova z advokátskej komory.

Pozadie prípadu

Od začiatku okupácie Krymu, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014, sa situácia obrancov a obrankýň ľudských práv na polostrove systematicky zhoršuje. K ďalšiemu výraznému zhoršeniu došlo s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá začala 24. februára 2022. Ľudia, ktorí si uplatňujú právo na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, vrátane občianskych aktivistov, nezávislých novinárok, členov náboženských skupín či osôb s proukrajinskými názormi čelia čoraz tvrdším represáliám. Najvýraznejšiemu tlaku čelia krymskí Tatári a Tatárky, ktorých ruské orgány odjakživa považovali za nelojálnych voči Rusku ako okupačnej mocnosti. Právničky a právnici, ktorí na Kryme zastupujú prenasledovaných aktivistov a členky menšín, musia často platiť vysoké pokuty, zažívajú bytové prehliadky a svojvoľne ich zatýkajú a zadržiavajú za „priestupky“, ktoré súvisia s ich prácou alebo účasťou na pokojných protestoch.

Ruské orgány činné v trestnom konaní začiatkom augusta zadržali šesť krymských Tatárov, ktorých obvinili z členstva v náboženskom hnutí Hizb-ut Tahrír. Toto hnutie je v Rusku (avšak nie na Ukrajine) považované za teroristickú organizáciu. V uplynulých rokoch došlo k najmenej 82 podobným prípadom, pričom všetkých zadržaných na základe tohto obvinenia odsúdili na trest odňatia slobody na 10 až 20 rokov. V roku 2016 miestne úrady svojvoľne zakázali samosprávnu organizáciu Parlament („Medžlis“) krymskotatárskeho národa, ktorá zohrávala vedúcu úlohu pri propagácii krymskotatárskej kultúry, identity a tradícií. Dôvodom na zákaz jej činnosti bolo údajné porušenie protiextrémistických právnych predpisov. Vedúci predstavitelia a aktivistky organizácie museli opustiť Krym alebo skončili vo väzení. Rovnakému prenasledovaniu čelia aj aktivisti a aktivistky občianskych hnutí, ktoré vznikli v snahe chrániť krymskotatársku komunitu pred ďalšími represiami. Ruské vojenské súdy mnohých z nich odsúdili na dlhé tresty odňatia slobody na základe nepodložených obvinení z terorizmu a ďalších zločinov.

Rusko na nezákonne anektovaný Krym masívne importovalo ruské zákony, čo samo osebe predstavuje vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva. V dôsledku týchto opatrení sa krymskí právnici a právničky museli uchádzať o členstvo v ruských advokátskych komorách alebo novovytvorenej krymskej komore, ktorá podlieha ruskému právu, avšak viacerým právnikom pôsobiacim v oblasti ľudských práv nebolo umožnené, aby sa stali jej členmi. Lilya Gemedzhi a Rustem Kyamilev požiadali o prevod svojho členstva do Krymskej advokátskej komory, ale tá ich žiadosť opakovane nezohľadnila, s uvedením chabých dôvodov, ako napr. obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (v Rusku a na okupovanom Kryme sa takéto obmedzenia a pokuty často aplikovali selektívne, voči ľuďom kritizujúcim vládu).

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za zrušenie rozhodnutia o vylúčení 3 krymských advokátov z advokátskej komory on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Jurij S. Pilipenko: prezident Federálnej advokátskej komory Ruskej federácie

Požadujeme

  • aby Federálna advokátska komora Ruskej federácie prijala opatrenia na ochranu svojho členstva, ktoré si plní profesionálne povinnosti v súlade s medzinárodnými právnymi normami,
  • aby komora využila svoju právomoc podľa článku 37 ods. 2 federálneho zákona „O právnickej práci a právnickej profesii“ a zrušila rozhodnutie o vylúčení Lilye Gemedzhi, Rustema Kyamileva a Nazima Sheikhmambetova z advokátskej komory.