Vyzvite prezidenta, aby vetoval lex atentát

Slovenská republika, akcia začala 27.6.2024, petícia je stále aktívna

Parlament v extrémne krátkom legislatívnom procese zredukoval právo na pokojné zhromaždenie na Slovensku. Prijatie zákona, ktorý je súčasťou balíka legislatívnych návrhov známych ako „lex atentát“ je toxickým príkladom dešpektu k ľudským právam. Vyzvite spolu s nami prezidenta Petra Pellegriniho, aby v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska tento drakonický zákon vetoval.

Zákon umožní zakázať verejné zhromaždenia v blízkosti parlamentu ako aj v okolí budov, kde sídlia alebo pracujú členovia a členky vlády, parlamentu, ústavného súdu alebo hlava štátu. Zákon neprimerane rozširuje obciam právomoc zakázať zhromaždenia na základe vágnych a ľahko zneužiteľných kritérií, ako je riziko vzniku konfliktov alebo narušenie verejného poriadku.

Tento zákon obmedzuje právo na pokojné zhromažďovanie, ale aj ďalšie ľudské práva a slobody, ako je sloboda prejavu, združovania a prístup k informáciám. Všeobecné a plošné zákazy zhromažďovania bez ohľadu na konkrétne okolnosti prípadu nie sú v súlade s Európskym dohovorom pre ľudské práva a predstavujú neprimerané obmedzenie slobody zhromažďovania. Štátne orgány majú povinnosť chrániť právo na pokojné zhromažďovanie aj v prípadoch, kedy môže byť zhromaždenie nepríjemné, emocionálne vypäté, obťažujúce alebo pohoršujúce. Ani hypotetické riziko narušenia verejného poriadku, ani prítomnosť opozičných skupín však nie sú legitímne dôvody na zákaz pokojného zhromaždenia.

Podpíšte petíciu a vyzvite prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento hanebný zákon vetoval a zabezpečil, že Slovensko bude plne chrániť a rešpektovať právo na pokojné zhromažďovanie.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ABY PREZIDENT VETOVAL LEX ATENTÁT on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • aby prezident SR vetoval zákon obmedzujúci právo na zhromažďovanie