Podporte presun LGBTI+ osôb, ktoré v utečeneckom tábore v Keni čelia zločinom z nenávisti

Keňa, akcia začala 25.5.2023, petícia je stále aktívna

Preplnený utečenecký tábor Kakuma sa rozprestiera pod horúcim púštnym slnkom v Keni. Žijú v ňom aj stovky ľudí, ktorí sú terčom nenávisti a násilia kvôli tomu, kým sú a koho majú radi. Namiesto života v strachu im musí byť umožnený presun do niektorej z krajín, kde láska nie je zločin. Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil zločiny z nenávisti, ku ktorým v Keni dochádza, a podporil presun LGBTI+ ľudí z tábora Kakuma do bezpečia.

Dokážete si predstaviť, že by ste mali opustiť svoj domov kvôli tomu, kým ste alebo koho milujete? Pre tisíce ľudí je to tvrdá realita. Mnohí sú nútení zo svojich domov ujsť a vydávajú sa na neistú cestu do bezpečia.

Utečenecký tábor Kakuma bol založený v roku 1992 v severozápadnej časti Kene s cieľom prichýliť viac ako 16 000 detí, ktoré utiekli pred vojnou v Sudáne. Dnes v ňom žije 200 000 ľudí a patrí k najväčším utečeneckým táborom na svete. Pre LGBTI+ ľudí však rozhodne nepredstavuje bezpečné útočisko.

Urážky a fyzické útoky zo strany zvyšného obyvateľstva tábora zažívajú LGBTI+ ľudia v Kakume dennodenne. Nedostatočná pomoc polície v kontexte homofóbie, chudoby, a marginalizácie vedie k tomu, že žiť na takomto mieste je pre LGBTI+ ľudí takmer nemožné.

Stále však pre nich existuje nádej. Krajiny ako Spojené štáty americké, Kanada a ďalšie môžu prijať LGBTI+ ľudí z Kakumy a ponúknuť im ochranu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a pracovné príležitosti, čím im umožnia žiť v bezpečí a všestranne sa rozvíjať bez neustálej hrozby násilia.

Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil zločiny z nenávisti, ktoré sú v Keni rozšírené, a podnikol všetky kroky, ktoré pomôžu LGBTI+ ľuďom na úteku žijúcim v tábore Kakuma dostať sa do bezpečia.

>> Situácia LGBTI+ ľudí v tábore Kakuma

Znepokojujúce zistenia o násilí a diskriminácii, ktorým sú vystavené LGBTI+ osoby v utečeneckom tábore Kakuma v Keni, zverejnili v spoločnej výskumnej správe kenská National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC) a Amnesty International.

Výskum, ktorý prebiehal od roku 2018 do februára 2023, ukázal, že LGBTI+ ľudia v tábore Kakuma často zažívajú fyzické násilie vrátane znásilnenia a čelia porušovaniu ľudských práv kvôli svojej sexuálnej a citovej orientácii, rodovej identite, telesným znakom či rodovo posudzovanému prejavu. Zraniteľnosť vyplývajúca z utečeneckého statusu sa tak v prípade LGBTI+ ľudí ešte znásobuje. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že k porušovaniu ich práva na život bez mučenia a iného zlého zaobchádzania dochádza s takmer úplnou beztrestnosťou, keď časť zodpovedných orgánov voči páchateľom vôbec nezasahuje.

Riaditeľ Amnesty International Keňa, Irungu Houghton, upozornil, že hoci kenská ústava chráni život a dôstojnosť všetkých ľudí, LGBTI+ ľudia na úteku trpia diskrimináciou a homofóbnymi a transfóbnymi postojmi, ktoré sú rozšírené tak u štátnych predstaviteľov, ako aj v radoch polície a poskytovateľov služieb v tábore. V praxi tak často dochádza k odkladom v procese vybavovania ich žiadostí o azyl, obťažovaniu, vyhrážkam, zastrašovaniu, ale aj násilným homofóbnym útokom. V konečnom dôsledku sú možnosti LGBTI+ ľudí dostať sa k lokálnemu prijatiu alebo presídleniu do tretích krajín veľmi obmedzené.

NGLHRC a Amnesty International vyzvali kenskú vládu, aby sa bezodkladne pričinila o zmenu životných podmienok v táborovom komplexe Kakuma tak, aby zaručovali fyzické i psychické bezpečie pre LGBTI+ ľudí na úteku a žiadajúcich azyl. Zodpovedné orgány by pritom mali všetky plánované opatrenie konzultovať s dotknutými osobami a širšou LGBTI+ komunitou, pretože jedine tak bude možné účinne predchádzať zločinom z nenávisti a diskriminácii a reagovať na tie, ku ktorým už došlo. Za súčasných okolností by bolo vhodné, aby kenské orgány zvážili aspoň dočasný presun LGBTI+ osôb z tábora Kakuma do Nairobi a iných urbánnych oblastí.

NGLHRC a Amnesty International zároveň vyzývajú tretie krajiny, aby navýšili svoje kapacity vyhradené na prijímanie ľudí na úteku a zriadili nové, flexibilnejšie programy na prijímanie LGBTI+ osôb žiadajúcich o azyl.

>> Práva LGBTI+ ľudí v regionálnom kontexte

Intímne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú nezákonné v 32 krajinách (spomedzi 54 krajín) v Afrike, pričom v niektorých sa trestajú i smrťou. V Keni môže byť za sexuálny styk medzi osobami rovnakého pohlavia uložený trest odňatia slobody až na 14 rokov na základe zákona, ktorý je pozostatkom koloniálnej éry.

Keňa však ako jediná východoafrická krajina v regióne tzv. Afrického rohu udeľuje azyl osobám, ktoré utiekli zo svojho domova pred prenasledovaním kvôli sexuálnej a citovej orientácii, rodovej identite, telesným znakom či rodovo posudzovanému prejavu.

Kriminalizácia intímnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia, ako aj kultúrne a náboženské tradície v regióne nútia LGBTI+ ľudí k úteku. Keňa je kvôli geografickej blízkosti často ich prvým cieľom, aj napriek tomu, že intímne vzťahy osôb rovnakého pohlavia sú aj v tejto krajine trestné a dochádza tu k porušovaniu práv LGBTI+ ľudí.

V apríli 2023 bol v kenskom parlamente predložený návrh zákona, ktorý by umožňoval ešte prísnejšie trestať intímne vzťahy osôb rovnakého pohlavia a postavil by mimo zákona poskytovanie akýchkoľvek služieb LGBTI+ ľuďom. V prípade jeho schválenia by zákon zaväzoval kenskú vládu k tomu, aby neposkytovala azyl LGBTI+ ľuďom na úteku a vykázala z krajiny tých, ktorým už ochranu pred prenasledovaním na základe sexuálnej orientácie a osobnej identity poskytla.

Podpíšte petíciu a vyzvite ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského, aby odsúdil zločiny z nenávisti, ktoré sú v Keni rozšírené, a podnikol všetky kroky, ktoré pomôžu LGBTI+ ľuďom na úteku žijúcim v tábore Kakuma dostať sa do bezpečia.

Prečítajte si viac v angličtine na odkaze:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/kenyas-kakuma-refugee-camp-not-yet-safe-for-lgbti-asylum-seekers/

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA OCHRANU PRÁV LGBTI+ ĽUDÍ NA ÚTEKU DO KENE on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • aby minister zahraničných vecí odsúdil zločiny z nenávisti, ktoré sú v Keni rozšírené,
  • aby minister podnikol všetky kroky, ktoré pomôžu LGBTI+ ľuďom na úteku žijúcim v tábore Kakuma dostať sa do bezpečia.