Urgentná akcia

UZATVORENÉ: Bezdôvodné väznenie čínskej aktivistky

Čína, akcia začala 1.5.2020

Dňa 16. februára 2020 pekinská polícia zatkla čínsku obrankyňu ľudských práv a odborníčku na pracovné právo, Li Qiaochu. Jej rodina ani právnik sa s ňou už mesiace nevedia spojiť a dodnes nie je jasné, čím sa Li vlastne previnila.

Aktuálne k prípadu

19.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!

19.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!

19.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!

19.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!

19.6.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!


Tento pochybný prístup čínskych úradov je v príkrom rozpore s právami mladej aktivistky. Od jej uväznenia ubehlo už niekoľko mesiacov, no Li dodnes nemala možnosť kontaktovať svojho právnika či rodinu. Predpokladá sa, že zatknutie súvisí s jej prácou výskumníčky v oblasti pracovného práva. Okrem toho sa Li dlhodobo venuje témam rodovo podmieneného násilia a obrane ľudských práv.

Jej rodina ani právnik nedostali žiadne oficiálne informácie o dôvode väzby. Právnikova žiadosť o stretnutie so svojou klientkou bola zamietnutá. Nikto tak s určitosťou nevie, kde sa Li nachádza, v akom je zdravotnom stave a z čoho je vlastne obvinená. Takéto konanie by bolo absolútne neprípustné aj v prípade, keby sa Li reálne dopustila protiprávneho konania. V súčasnosti sa však zdá, že celý prípad je vykonštruovaný v snahe zabrániť jej ľudskoprávnemu aktivizmu. To potvrdzuje aj fakt, že Li bola už od decembra 2019 sledovaná štátnymi orgánmi, ktorých príslušníci hliadkovali pred jej domom a sledovali ju cestou do práce.

Pozadie prípadu

Predpokladá sa, že Li je obeťou takzvaného „rezidenčného dohľadu v určenej lokalite“. Ide o vyšetrovací úkon, ktorý umožňuje čínskym vyšetrovateľom držať kohokoľvek uväzneného po dobu šiestich mesiacov mimo riadneho väzenského systému. Vzniká tak akýsi paralelný systém zadržiavania osôb, v ktorom majú títo ľudia prakticky oklieštenejšie práva než odsúdení väzni a väzenkyne.

Osoba, voči ktorej je tento úkon uplatnený, nemá žiadnu možnosť komunikovať s právnymi zástupcami či rodinou a môže byť predmetom mučenia a iného zlého zaobchádzania. Táto forma zadržania sa používa na obmedzenie aktivít obrancov a obrankýň ľudských práv (vrátane právnikov a právničiek, aktivistiek a aktivistov), ktorí sú v Číne naďalej systematicky monitorovaní, šikanovaní, zastrašovaní a svojvoľne väznení.

PS: Podporte našu prácu kúpou poštových známok a pomôžte nám zaslať ešte viac listov solidarity na podporu Li a ďalších nespravodlivo väznených a utláčaných ľudí na celom svete: https://darujme.sk/3181/

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Li Qiaochu bola 19. júna 2020 prepustená z väzby. Ďakujeme za vašu podporu!

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby bola Li Qiaochu okamžite a bezdpodmienečne prepustená, pokiaľ neexistujú hodnoverne podložené podozrenia, že sa dopustila protiprávneho konania
  • aby bol Li umožnený pravidelný kontakt so svojou rodinou a právnikom podľa vlastného výberu
  • aby sa zamedzilo akýmkoľvek formám mučenia a zlého zaobchádzania v čase, keď je Li vo väzení
  • aby mala Li v prípade potreby včasný a dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti

Adresáti petície:

  • Wang Xiaohong