Urgentná akcia

Zatvorená: Pomôžme ľuďom na úteku ponechaných napospas mrazom

Grécko, akcia začala 12.1.2017

Ľuďia na úteku, ktorí uviazli na gréckych ostrovoch kvôli neľudskej politike Európskej únie čelia nezvyčajnej vlne veľmi chladného počasia. Vyzývame predsedu vlády SR Roberta Fica a predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, aby spravili z ľuďských životov prioritu a spolupracovali s ostatnými vládami EÚ na premiestnení ľudí z gréckych ostrovov do ďalších európskych krajín.

Aktuálne k prípadu

4.4.2017

Upálenie na ostrove Chios

Amnesty International reagovala na správy o smrti utečenca na ostrove Chios, ktorý sa upálil: "Táto tragédia je jednou z posledných v rade samovrážd a prípadov sebapoškodzovania ľudí na úteku a žiadateľov o azyl v Grécku. Poukazuje na totálnu stratu nádeje tých, ktorí v tisíckach uviazli na gréckych ostrovoch. Neistota spoločne s otrasnými podmienkami na život má závažný dopad na ich duševné zdravie. Uväznenie ľudí na ostrovoch musí skončiť. Žiadatelia o azyl musia byť presunutí na grécku pevninu, ich žiadosti adekvátne spracované, aby mohli byť relokovaní do ostatných európskych krajín", povedala Gauri van Guliková, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu.

15.3.2017

Najnovšie informácie o situácii ľudí na úteku v Grécku

Aj napriek tomu, že sa počasie v celej Európe zlešilo, ľudia na úteku v Grécku stále čelia nebezpečným a neakceptovateľným podmienkam. Kvôli nehumánnym politikám ako je dohoda medzi EÚ a Tureckom uviazli na ostrovoch a len s ťažkosťami prežívajú. Naša výzva dostať ľudí z gréckych ostrovov na pevninu a zabezpečiť im prístup k spravodlivej azylovej procedúre je stále aktívna. Ďakujeme za Vašu podporu!

31.1.2017

Výskmný tím Amnesty International v Grécku

Výskmný tím Amnesty International hodnotí situáciu ľudí na úteku v táboroch v Grécku, pričom navštívi v dňoch od 1. do 8. februára utečenecké tábory v regióne Attika a na ostrove Lesbos. Pre informácie sledujte: @marsemavi, @mcostariba @Trompikonio a @Fotis_Filippou . "Táto neľudská situácia je priamym dôsledkom tlaku európskych vlád a vlád EÚ zablokovať Balkánsku cestu bez toho, aby museli naplniť svoje relokačné záväzky. Táto situácia plynie z dohody medzi EÚ a Tureckom, kvôli ktorej sú žiadatelia a žiadateľky o azyl ponechaní na gréckych ostrovov kvôli tomu, že môžu byť vrátení naspäť do Turecka," povedala Monica Costová, výskmníčka Amnesty International pre migráciu.


Muži, ženy a deti boli doslovne ponechaní na ľade na prahu Európy.

Od prijatia dohody medzi EÚ a Tureckom minulý rok v marci nechali európski lídri ľudí na úteku a žiadateľov či žiadateľky o azyl zhromaždiť sa na gréckych ostrovoch. Očakávajú, že títo ľudia budú poslaní späť do Turecka, kde ich práva budú rešpektované. To sú ale mylné predpoklady. Turecko nie je bezpečnou krajinou a návraty sa nedejú v takom tempe, ako to lídri očakávali. Výsledkom sú preplnené tábory, narastajúca úzkosť a zmarené nádeje.

V dejinách bude tento okamih zaznamenaný ako škvrna na našom kolektívnom svedomí.

Musíme hneď konať!

Pozadie prípadu

Zábery z prijímacieho a identifikačného strediska (hotspot) Moria v strede gréckeho ostrova Lesbos. Tisícky ľudí na úteku, migrantov a migrantiek vrátane detí a zraniteľných rodín sú uväznení na preplnených ostrovoch v otrasných podmienkach a zlom počasí. Táto situácia je výsledkom dohody medzi EÚ a Tureckom z marca roku 2016. Dokým nie sú ich žiadosti o azyl sprocesované, nesmú títo ľudia prejsť na pevninu.

© Giorgos Kosmopoulos

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme za podporu petície. Vaše podpisy sme odovzdali predsedovi vlády R. Ficovi a prezidentovi Európskej komisie J-C. Junckerovi.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • Zabezpečiť presun žiadateľov a žiadateliek o azyl z gréckych ostrovov na pevninu do Grécka
  • Zabezpečiť ich registráciu v adekvátnych prijímacích podmienkach s víziou ich relokácie do ostatných krajín EÚ
  • Zabezpečiť adekvátnu podporu gréckym úradom za účelom riadnej registrácie a procesovania žiadostí o azyl

Adresáti petície:

  • Robert Fico: Predseda vlády SR, Úrad vlády SR
  • Jean-Claude Juncker: Predseda Európskej komisie, Európska komisia