ŽIADAJTE, ABY FIFA ODPÍSKALA KONIEC PORUŠOVANIA PRÁV PRACUJÚCICH V KATARE

Katar, akcia začala 23.3.2021, petícia je stále aktívna

Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 sú jednou z najočakávanejších športových udalostí budúceho roka. Napriek tomu, že tento svetový pohár by nebolo možné zorganizovať bez ľudí, ktorí pricestovali do Kataru za prácou, mnohí z nich zažívajú na vlastnej koži zneužívanie a vykorisťovanie zo strany zamestnávateľov aj štátu. Amnesty International preto vyzýva Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby v súvislosti s blížiacimi sa kvalifikačnými zápasmi využila svoj vplyv a pomohla zastaviť zneužívanie pracujúcich.

Milióny mužov a žien z Ázie a Afriky prišli do Kataru za lepšou budúcnosťou pre seba a svojich blízkych. Mnohí a mnohé z nich zaplatili personálnym agentúram horibilné poplatky, aby mohli vycestovať za prácou a zabezpečiť tak živobytie pre rodiny, ktoré sú na nich často odkázané. Títo ľudia predstavujú až 95 % pracovnej sily, ktorá má na starosti stavbu štadiónov a ciest, ubytovacie a ďalšie služby súvisiace s organizáciou MS vo futbale 2022. Po začatí turnaja to budú práve oni, ktorí a ktoré sa budú starať o hráčov a fanúšikov v hoteloch, obsluhovať ich v reštauráciách, zabezpečovať ich dopravu a bezpečnosť.

Aj napriek tomu, že FIFA z organizácie majstrovstiev výrazne profituje, ľudia, ktorí privádzajú podujatie na svet doslova vlastnými rukami, sú často vykorisťovaní a ich práca zneužívaná. Katar prijal v dôsledku zvýšenej pozornosti, ktorej sa krajine dostáva v súvislosti s organizáciou majstrovstiev, viaceré zmeny v prospech pracujúcich. Veľká časť týchto opatrení však nebola správne implementovaná do praxe. Zamestnávatelia svojim zamestnancom a zamestnankyniam často neplatia načas, dostatočne alebo vôbec. Firmy majú zároveň neprimeranú mieru kontroly nad životmi svojich pracovníkov a pracovníčok, často ich nadmerne zaťažujú alebo im bránia v zmene zamestnania. Pracujúci a pracujúce sa zároveň nemôžu združovať v odborových organizáciách, a tým pádom nemajú možnosť kolektívne bojovať za lepšie pracovné podmienky. Pre väčšinu z nich je tak veľmi ťažké dosiahnuť spravodlivosť alebo náhradu škody v prípade, že zamestnávateľ porušuje ich práva.

Keď sa FIFA rozhodla usporiadať majstrovstvá sveta v Katare, vedela – alebo mala vedieť –, že s týmto rozhodnutím sú spojené vážne ľudskoprávne riziká. Krajina je prakticky závislá od práce imigrantov a imigrantiek a vykorisťovanie ľudí, ktorí do krajiny prišli za prácou, je dlhodobý a vážny problém, za ktorý krajinu kritizujú viaceré medzinárodné organizácie.

Práve FIFA, ako hlavný organizátor turnaja, nesie priamu zodpovednosť za to, aby si blížiace sa majstrovstvá udržali pozitívny obraz a neboli poškvrnené zneužívaním pracovnej sily a porušovaním práv pracujúcich. Federácia musí vyzvať Katar a jeho štátne orgány, aby urýchlene zaviedli prijaté reformy do praxe a odmietli návrhy na zmenu legislatívy, ktoré by pracujúcich zbavili novozískaných práv.

FIFA má jedinečnú príležitosť urobiť z Kataru lepšie miesto pre ľudí, ktorí do krajiny prichádzajú za prácou, ale čas sa kráti. Federácia a katarské úrady musia zaviesť do činnosti dôkladný akčný plán, aby pre ľudí pracujúcich na príprave MS 2022 zabezpečili riadne odmeňovanie, spravodlivé zaobchádzanie a ochranu pred vykorisťovaním zo strany zamestnávateľov.

Ľudia pracujúci pri príprave futbalového šampionátu v Katare majú právo na dôstojný život a ochranu pred zneužívaním. Podpíšte našu petíciu a pomôžte ľuďom pracujúcim v Katare dosiahnuť podmienky, ktoré budú fair play.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ochranu práv ľudí pracujúcich na príprave ms 2022 v Katare on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Gianni Infantino: Prezident FIFA

Požadujeme

  • aby FIFA náležite dbala o obranu a dodržiavanie ľudských práv ľudí pracujúcich v Katare na prípravách MS vo futbale 2022,
  • aby prijala potrebné opatrenia a zabezpečila nápravu doterajších porušení ľudských práv ľudí pracujúcich v Katare na prípravách MS 2022,
  • aby využila svoj vplyv a verejne aj adresne vyzvala katarské orgány, aby presadili a implementovali pracovné reformy v záujme ochrany práv pracujúcich,
  • aby sa verejne zaviazala, že do všetkých budúcich rozhodnutí o udelení štatútu organizátora majstrovstiev zahrnie ľudskoprávne kritériá a bude dbať o ich dodržiavanie.