Urgentná akcia

Mjanmarsko: dvaja novinári čelia až 14 rokom vo väzení

Mjanmarsko, akcia začala 12.1.2018

Dvaja novinári čelia až 14 rokom vo väzení za svoje pokojné novinárske aktivity. Obaja musia byť okamžite a bezpodmienečne prepustení a obvinenia voči nim musia byť stiahnuté.

Aktuálne k prípadu

22.5.2019

Novinári konečne prepustení!

Novinárom agentúry Reuters Wa Lone a Kyaw Soe Oo bola udelená prezidentská milosť. Obaja boli prepustení z väzenia po viac ako 500 dňoch z ich sedemročných trestov. Táto správa je dôležitým víťazstvom na ceste k slobode tlače v Mjanmarsku.

11.1.2019

Odvolanie reportérov Reuters proti rozsudku zamietnuté

Rozhodnutie aj naďalej držať nevinných novinárov Reuters za mrežami je snahou mjanmarskej vlády skrývať pravdu o zverstvách páchaných v Rakhine. Novinári Wa Lone a Kyaw Soe Oo sa proti rozsudku súdu, ktorý výšku ich trestu určil na 14 rokov väzenia, odvolali 5. novembra 2018.

5.9.2018

Verdikt viny proti reportérom Reuters

Wa Lone a Kyaw Soe Oo boli 3.9.2017 odsúdení k siedmym rokom väzenia. Viac sa môžete dočítať v článku TU.

11.7.2018

Formálne obvinenie za porušenie zákona o ochrane štátneho tajomstva

Súd v Yangon dnes formálne vzniesol obvinenie proti novinárom Wa Lone a Kyaw Soe Oo za porušenie zákona o ochrane štátneho tajomstva, na základe ktorého im hrozí až 14 rokov väzenia. Rozhodnutie súdu pokračovať v tomto politicky motivovanom prípade a vymáhať dodržiavanie drakonického zákona aj napriek rozsiahlemu nesúhlasu medzinárodnej komunity je znakom, že miestne autority sú odhodlané umlčať kritické hlasy v krajine a tiež výstrahou pre novinárov, že ich práca im môže priniesť vážne následky.

12.3.2018

Prípad dvoch novinárov bez zmeny

V prípade dvoch novinárov, Wa Lone a Kyaw Soe Oo, sa zatiaľ nič nezmenilo. Súdny proces by sa mohol vliecť niekoľko mesiacov. Vyvoláva to obavy ohľadom mjanmarskej armády a jej hrozbieb spojených s prenasledovaním tých, ktorí vyšetrujú násilie a diskrimináciu v štáte Rakhine.


Wa Lone a Kyaw Soe Oo, novinári agentúry Reuters, boli 10. januára 2018 obvinení z porušenia mjanmarského zákona o ochrane štátneho tajomstva. Zákon z obdobia kolonializmu hovorí o treste až do 14 rokov väzenia pre každého, kto z akéhokoľvek dôvodu získa, zaznamená alebo zverejní dokumenty a informácie “poškodzujúce bezpečnosť alebo záujmy štátu“.

Spravodajcovia zisťovali informácie o vojenskom zásahu mjanmarských jednotiek proti príslušníkom etnika Rohingov v Štáte Rakhine. Zadržaní boli 12. decembra 2017 po tom, ako prijali pozvanie na večeru s policajnými dôstojníkmi v Yangone. Policajti, ktorých podľa ich slov nikdy predtým nestretli, im najprv dali dokumenty a potom ich takmer okamžite zatkli.

Podľa mjanmarskej polície boli novinári zatknutí za “prechovávanie dôležitých tajných vládnych dokumentov týkajúcich sa Štátu Rakhine a bezpečnostných zložiek so zámerom poslať ich zahraničnej spravodajskej agentúre“.

Po zatknutí boli Wa Lone a Kyaw Soe Oo dva týždne zadržiavaní s obmedzenou možnosťou komunikácie a bez prístupu k právnikom alebo členom rodiny. Ich ďalšie súdne konanie je naplánované na 23. januára 2018. Obaja muži sú naďalej zadržiavaní vo väzení Insein v Yangone.

Prípad je jasným útokom na slobodu vyjadrovania v Mjanmarsku. Zatknutie Wa Lone a Kyaw Soe Oo je vnímané ako bránenie im a iným novinárom v nezávislom informovaní o situácii v Štáte Rakhine.

Pozadie prípadu

V Mjanmarsku sa zhoršuje prostredie pre slobodu tlače a novinári čelia obmedzeniam spojeným s ich prácou. Fungovanie nezávislých médií je čoraz viac problematické a tí, ktorí informujú o citlivých témach, najmä o situácii Rohingov, môžu čeliť zastrašovaniu a niekedy aj zatknutiu, stíhaniu či dokonca uväzneniu.

Právo na slobodu vyjadrovania je zakotvené v článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zahŕňa právo “vyhľadávať, prijímať a zdieľať informácie a myšlienky prostredníctvom akýchkoľvek médií a bez ohľadu na hranice“. Podľa medzinárodnej ľudskoprávnej normy môže byť právo na slobodu vyjadrovania obmedzené len za veľmi špecifických okolností a musí byť jasne definované zákonom. Hoci štáty majú dovolené pri dodržaní týchto podmienok obmedziť právo na slobodu vyjadrovania z dôvodu národnej bezpečnosti, mjanmarský zákon z roku 1923 o štátnom tajomstve je extrémne široký a vágny. Navyše zákon neobsahuje ustanovenia, ktoré vo verejnom záujme umožňujú zverejnenie utajovaných informácií.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Novinárom agentúry Reuters Wa Lone a Kyaw Soe Oo bola udelená prezidentská milosť. Obaja boli prepustení z väzenia po viac ako 500 dňoch z ich sedemročných trestov. Táto správa je dôležitým víťazstvom na ceste k slobode tlače v Mjanmarsku.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • okamžité a bezpodmienečné prepustenie Wa Lone a Kyaw Soe Oo a stiahnutie všetkých obvinení voči nim;
  • zrušenie alebo zmenu všetkých zákonov, vrátane zákona o štátnom tajomstve z roku 1923, ktoré kriminalizujú alebo obmedzujú slobodu vyjadrovania.

Adresáti petície:

  • Lt. Gen. Kyaw Swe: Mjanmarský minister vnútra