Urgentná akcia

Irán: Krutý trest pre obrankyňu ľudských práv Nasrín Sotúdeovú

Irán, akcia začala 13.3.2019, petícia je stále aktívna

Nasrín Sotúdeová, úspešná iránska ľudskoprávna právnička, bola za svoju odvážnu prácu v boji za ochranu práv žien odsúdená na 38 rokov väzenia a 148 rán bičom.

Aktuálne k prípadu

16.3.2020

Nasrín Sotúdeová začala protestnú hladovku

Nasrín Sotúdeová začala protestnú hladovku a požaduje prepustenie politických väzenkýň a väzňov v Iráne, ktoré a ktorí by mohli byť ohrození prepuknutím koronavírusu vo väzniciach. "Tie isté vojenské a spravodajské agentúry, ktoré kompromitujú bezpečnosť nášho národa svojimi protichodnými politikami, trvajú na väznení politických väzňov a väzenkýň, až kým hrôzy prebiehajúcej zdravotnej krízy neovplyvnia ich životy a životy ich rodín. Doteraz prijaté kroky dokazujú, že o ich prijatí rozhoduje výhradne polícia a bezpečnostné zložky a práve ich politiky doviedli krajinu do aktuálneho stavu temnoty, vážnych problémov a zmätku,“ napísala Nasrín vo svojom vyhlásení 16. marca z väznice Evin.

3.4.2019

Nasrín sa kvôli presvedčeniu o nezákonnosti rozsudku nebude odvolávať

Nasrín Sotúdeová považuje rozhodnutie súdu, ktorý ju v nespravodlivom súdnom procese odsúdil, za nezákonné. Z tohto dôvodu sa nebude voči rozsudku odvolávať. Nasrín bolo dovolené vziať si svoje poznámky zo súdneho pojednávania do väzenia Evin, avšak jej požiadavka na kópiu súdneho spisu bola zamietnutá.


Nový, tridsaťtri ročný trest väzenia pre obrankyňu ľudských práv Nasrín Sotúdeovú narástol, po predošlých dvoch nespravodlivých súdnych procesoch, na 38 rokov väzenia. Nasrín svoj život zasvätila nenásilnej ľudskoprávnej práci. Okrem iného sa venovala aj obrane práv žien, ktoré pokojne protestovali proti ponižujúcim zákonom, ktoré ženám v Iráne prikazujú nosenie hidžábu.

Ženám a dievčatám v Iráne nie je dovolené opustiť ich domovy, pokiaľ nemajú šatkou zakryté vlasy a ruky a nohy zahalené voľným oblečením. Nasrin usilovala o zmenu týchto zákonov, za čo jej bol uložený tvrdý trest, ktorý jej zabraňuje nielen pokračovať vo svojej dôležitej práci, oddelil ju aj od jej manžela a dvoch detí.

Odsúdenie Nasrín Sotúdeovej na 38 rokov väzenia a 148 rán bičom za jej odvážnu ľudskoprávnu prácu je krutým prejavom bezprávia v Iráne. Nasrín musí byť okamžite a bezpodmienečne prepustená a jej trest musí byť bezodkladne zrušený. Zatknutie a odsúdenie Nasrín je ďalším potvrdením reputácie Iránu ako krajiny, ktorá hrubo potláča práva žien. Jej trest je jedným z najtvrdších, ktoré sme v posledných rokoch v Iráne zdokumentovali.

Volajme po bezodkladnom prepustení Nasrín Sotúdeovej z väzenia!

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za bezodkladné prepustenie Nasrín Sotúdeovej a okamžité zrušenie jej trestu on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS) a súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Ebrahim Raisi: hlava súdnictva

Požadujeme

  • okamžité a bezpodmienečné prepustenie Nasrín Sotúdeovej z väzenia
  • bezodkladné zrušenie jej krutého trestu
  • zabezpečenie ochrany ľudských práv v Iráne
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ