Žiadajte prepustenie bieloruskej obrankyne ľudských práv

Bielorusko, akcia začala 29.6.2023, petícia je stále aktívna

Obrankyňu ľudských práv a edukátorku Nastu (Anastasiu) Lojka, ktorú od 6. septembra 20222 svojvoľne zadržiavajú na základe vykonštruovaných obvinení bieloruský súd dňa 21. júna odsúdil na 7 rokov odňatia slobody. Počas zadržiavania bol Naste Lojka odopretý prístup k právnemu poradenstvu a zastupovaniu, potrebnej lekárskej starostlivosti či základným potrebám vrátane teplého oblečenia a pitnej vody. Nasta Lojka čelí zadržiavaniu výlučne pre svoj aktivizmus v oblasti ľudských práv a musí byť okamžite prepustená.

Obrankyňu ľudských práv a edukátorku Nastu (Anastasiu) Lojka bieloruský súd dňa 21. júna odsúdil na 7 rokov odňatia slobody na základe vykonštruovaných obvinení. Nasta Lojka v minulosti dokumentovala, ako sa v Bielorusku zneužívajú represívne právne predpisy na boj proti extrémizmu a pracovala s ľuďmi s cudzou štátnou príslušnosťou alebo bez štátnej príslušnosti, ktorým sa usilovala pomôcť získať lepšiu ochranu a poskytovala vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Od 6. septembra 20222 ju svojvoľne zadržiavajú na základe vykonštruovaných obvinení.

Odsúdenie Nasty Lojka na základe vykonštruovaných obvinení po utajenom a fingovanom súdnom procese je zdrvujúcim úderom pre aktivistickú komunitu v Bielorusku a pre celkovú ľudskoprávnu situáciu v krajine. Na zbabelom rozhodnutí úradov súdiť ju za zatvorenými dverami sa ukazuje, že jej stíhanie bolo nelegitímne a došlo pri tom k vážnemu porušeniu jej práva na spravodlivý súdny proces.

Bieloruské orgány musia Nastu Lojka okamžite a bezpodmienečne prepustiť a prestať využívať trestný súdny systém krajiny ako nástroj na umlčanie kritiky vládnych politík. Existujú tiež vážne obavy o zdravie a bezpečnosť Nasty Lojka. Bieloruské orgány musia okamžite nariadiť vyšetrenie svojvoľného zadržiavania Nasty Lojka a jej minuloročných obvinení väzenského personálu z mučenia. Všetky osoby dôvodne podozrivé zo spáchania týchto zločinov alebo spoluúčasti na nich musia byť súdené v spravodlivom súdnom procese a bez uplatnenia trestu smrti.

Pozadie prípadu

Nasta Lojka bola svojvoľne zadržaná 6. septembra 2022 pri odchode z mestského súdu v Minsku, kde sa zúčastnila na pojednávaní v prípade Marfy Rabkovej, Andreja Šapjuka a ďalších ôsmich ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek, ktorým súd uložil tresty odňatia slobody na dlhú dobu na základe falošných obvinení. Dňa 7. septembra 2022 orgány rozhodli o zadržaní Nasty Lojka na 15 dní za údajné „drobné výtržníctvo“ podľa článku 19.1 zákona o správnych priestupkoch. Dňa 22. septembra 2022 Frunzenský okresný súd v Minsku rozhodol, že zostane vo väzbe ďalších 15 dní podľa toho istého článku. Toto pojednávanie sa uskutočnilo online a Nasta Lojka sa ho nemohla zúčastniť. Vo väzení jej bol odopretý prístup k právnemu poradenstvu a zastupovaniu, potrebnej lekárskej starostlivosti či základným potrebám vrátane teplého oblečenia a pitnej vody. Nasta Lojka bola prepustená po uplynutí tohto trestu 6. októbra 2022.

Dňa 28. októbra 2022 Nastu Lojka opäť svojvoľne zatkli v Minsku a 31. októbra 2022 orgány rozhodli o jej zadržaní na 15 dní na základe rovnakých obvinení z „drobného výtržníctva“. Krátko po tomto zatknutí sa na Telegrame objavilo video, na ktorom Nasta Lojka „priznáva svoju vinu“, a to na komunikačnom kanáli, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s Generálnym riaditeľstvom pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii (orgánom bieloruského ministerstva vnútra, ktorý bieloruské orgány pravidelne využívajú na potláčanie politickej opozície a akéhokoľvek disentu v krajine). V posledných rokoch bolo hlásených mnoho prípadov porušovania ľudských práv príslušníkmi tohto úradu. Bieloruské orgány v minulosti opakovane zverejnili videá s „priznaniami“ získanými pod nátlakom.

Nasta Lojka nebola prepustená 12. novembra, keď uplynul jej 15-dňový trest a opäť boli proti nej vznesené rovnaké obvinenia. Počas vypočutia cez internet Nasta Lojka uviedla, že počas výsluchu bola podrobená mučeniu elektrickým šokom a na osem hodín ponechaná na dvore väznice bez adekvátneho oblečenia. Na následky vystavenia chladu ochorela, avšak vedenie väznice jej odmietlo odovzdať balíky s liekmi, hygienickými potrebami a teplým oblečením, ktoré súrne potrebovala.

Dňa 24. decembra 2022, po päťnásobnom zadržaní na pätnásť dní, boli voči Naste Lojka vznesené ďalšie obvinenia: Podľa článku 342.1 („Organizácia a príprava aktivít, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok, alebo aktívna účasť na nich“) a článku 130.3 („Podnecovanie rasového, národnostného, náboženského alebo iného spoločenského nepriateľstva alebo sporu“). Najnovšie obvinenie voči Naste Lojka sa zakladá na jej údajnej účasti na vypracovaní správy o prenasledovaní členov a členiek anarchistických skupín v Bielorusku v roku 2018. Táto správa, ktorá kriticky hodnotí činnosť polície, podľa vyšetrovateľov napĺňa trestný čin „podnecovania nepriateľstva“ voči príslušníkom polície ako „skupiny s určitým povolaním“ (obvinenie súvisiace s „extrémizmom“).

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA PREPUSTENIE BIELORUSKEJ OBRANKYNE ĽUDSKÝCH PRÁV on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním odkazu e-mailom a tiež poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Andrei Shved: Prosecutor General of the Republic of Belarus

Požadujeme

  • aby bieloruské orgány zabezpečili okamžité bezpodmienečné prepustenie Nasty Lojka a podnikli kroky, ktoré ukončia zneužívanie systému trestného súdnictva na trestanie obrancov a obrankýň ľudských práv v Bielorusku;
  • aby bieloruské orgány bezodkladne začali vyšetrovanie obvinení z mučenia a iného zlého zaobchádzania, ktorému mohla byť vystavená Nasta Lojka, ako aj jej svojvoľného zadržiavania a trestného stíhania;
  • aby bieloruské orgány až do skončenia vyšetrovania pozastavili výkon funkcie všetkých osôb dôvodne podozrivých z príslušných porušení zákona a následne zabezpečili, aby boli všetky zodpovedné osoby súdené v spravodlivom procese bez uplatnenia trestu smrti