Urgentná akcia

Donútené vydať sa už v jedenástich rokoch

Burkina Faso, akcia začala 4.10.2015, petícia je stále aktívna

Dievčatá ako trinásťročná Maria musia utiecť pred núteným manželstvom. Otec ju donútil, aby sa vydala za 70- ročného muža slovami: "Ak sa za neho nevydáš, zabijem ťa.” Jej štyri sestry boli takisto donútené vydať sa. Po troch dňoch, ktoré strávila s ďalšími manželkami utiekla. Kráčala tri dni (pešo prešla 169km), kým sa dostala k útočisku pre mladé dievčatá. Maria je len jedna z veľkého množstva dievčat v Burkine, ktorým hrozia predčasné a nútené manželstvá.

Aktuálne k prípadu

17.7.2018

Nový trestný zákonník

22. júna vstúpil do platnosti nový trestný zákonník, ktorý okrem iného uznáva legálnu platnosť manželstiev uzatvorených v náboženských alebo tradičných ceremóniách. Keďže väčšina skorých a nútených manželstiev v krajine sa uzatvára práve v takýchto ceremóniách, doposiaľ nebola ich právna úprava možná. Vďaka novému zákonníku môžu byť teda nútené manželstvá uzatvorené v náboženských a tradičných ceremóniách oficiálne považované za nelegálne.

2.9.2016

Výskumná správa o nútených manželstvách v Burkine Faso

Prečítajte si výskumnú správu Amnesty International o nedostatočnej ochrane žien a dievčať pred nútenými manželstvami.

26.2.2016

Prvý úspech z Burkiny Faso

Ministerstvo pre spravodlivosť a ľudské práva v Burkine Faso v súčasnosti preskúmava zákon o osobách a rodine a plánuje zdvihnúť legálnu hranicu, kedy môžu dievčatá vstúpiť do manželstva na 18 rokov. Zároveň sa ministerstvo zaviazalo zaručiť, že nútené manželstvo bude jasne definované v trestnom zákone Burkiny Faso.


Trinásťročná Maria bola pod hrozbou smrti donútená vydať sa za 70- ročného muža, ktorý už mal päť manželiek.

Podobne ako Maria sú v Burkine Faso nútené do sobášov tisícky dievčat a žien v mladom veku. Každé tretie dievča je vydané pred dovŕšením osemnásteho roku života. Niektoré majú len jedenásť rokov.

Očakáva sa, že porodia toľko detí, koľko od nich ich manželia požadujú, bez ohľadu na ich názory a túžby či zdravotné riziko tehotenstva v tak nízkom veku.

Po svadbe musia mnohé z nich od rána do večera variť, upratovať, nosiť vodu a pracovať na poliach. Len máloktoré majú možnosť chodiť do školy.

Niektoré dievčatá robia všetko pre to, aby sa vyhli núteným manželstvám, aj napriek obrovskému tlaku rodín a širšej spoločnosti. Maria prešla takmer 170 kilometrov za tri dni, aby našla bezpečie v útočisku pre mladé dievčatá.

Predčasné a nútené manželstvá sú v ústave Burkiny Faso zakázané a sú v rozpore s medzinárodným právom. Úrady však pred týmto problémom zatvárajú oči.

Pozadie prípadu

Burkina Faso patrí ku krajinám s najvyšším počtom nútených manželstiev. Podľa výročnej správy UNICEFu z roku 2015, bolo v Burkine Faso v rokoch 2005 až 2013 zosobášených 52% dievčat vo veku 18ich rokov a 10% už vo veku 15 rokov.

Napriek tomu, že zákon zakazuje skoré a nútené manželstvá, zákaz sa neuplatňuje v praxi. Dievčatá čelia obrovskému tlaku, aby neinformovali úrady o tom, že sú nútené do skorých manželstiev. V prípade, že sťažnosť podajú je vyšetrovanie pomalé a obete nútených manželstiev sú vystavené dvojitému trestu: nútenému manželstvu a nespravodlivosti.

S nútenými manželstvami sú spojené mnohé riziká. Dievčatá sú často vystavované sexuálnemu násiliu, mnohé sú fyzicky nevyvinuté, čím vzniká riziko smrti počas pôrodu alebo zdravotných problémov, ako napríklad fistula spôsobená pôrodom. Toto ochorenie je spôsobené sťaženým alebo dlhým pôrodom a vyskytuje sa často u mladých dievčat, ktoré sú zosobášené vo veľmi mladom veku, napríklad pred dovŕšením 15ich rokov.

Nútené manželstvá sú vážnym porušením ľudských práv mladých dievčat. Viaceré medzinárodné dohovory zakazujú skoré a nútené manželstvá a/alebo stanovujú hranicu 18 rokov ako minimálnu vekovú hranicu pre manželstvo. Zákony v Burkine Faso nezodpovedajú medzinárodným štandardom o ľudských právach. Minimálna veková hranica na vstúpenie do manželstva pre dievčatá je 17 rokov. Tieto zákony sú navyše diskriminujúce- minimálna veková hranica pre sobáše u mužov je 20 rokov.

Burkina Faso je viazaná viacerými medzinárodnými dohovormi, ktoré zakazujú diskrimináciu a skoré a nútené manželstvá.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu Zastavenie nútených manželstiev v Burkine faso on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Bessolé René Bagoro: Minister pre spravosdlivosť a ľudské práva, c/o Amnesty International Burkina Faso

Požadujeme

  • Vláda v Burkine Faso musí dodržiavať zákon a chrániť dievčatá a mladé ženy pred nútenými manželstvami.