×

ZA PODPORU PRE AFGANSKÉ ŽENY A DIEVČATÁ
Vážený pán minister.
Miroslav Wlachovský
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovensko

Taliban od svojho nástupu k moci (15. augusta 2021) systematicky okliešťuje a porušuje ľudské práva, predovšetkým práva žien a dievčat. Výnimočné nie sú ani cielené útoky a vraždy obrankýň a obrancov ľudských práv a ďalšieho civilného obyvateľstva. Amnesty International vyzýva krajiny medzinárodného spoločenstva vrátane SR, aby dodržali svoj záväzok podporovať práva žien v Afganistane.

Afganské ženy dosiahli za posledných 20 rokov aj napriek politickej nestabilite pomerne veľké zmeny. Zastávali politické funkcie, navštevovali školy a univerzity, viedli vlastné podniky a boli zamestnané v rôznych odvetviach. V súčasnosti čelia bezprostrednému riziku, že pod vládou Talibanu o všetky ťažko vydobyté práva a možnosti nadobro prídu.

Okrem ojedinelých výnimiek sa dnes ženy nemôžu vrátiť do práce. Okrem toho:

  • nemôžu chodiť do školy alebo študovať na univerzite,

  • nesmú cestovať na vzdialenosť dlhšiu ako 72 km,

  • nemôžu prijímať zdravotnú starostlivosť bez mužského „sprievodu“,

  • majú zákaz pracovať pre mimovládne organizácie

  • majú zákaz nosiť farebné oblečenie

  • majú zakázané športovať alebo chodiť do parku

Obrankyne ľudských práv žien čelili takýmto extrémnym obmedzeniam aj v 90. rokoch 20. storočia, keď mal moc v krajine v rukách Taliban, dnes však od medzinárodného spoločenstva dostávajú oveľa menšiu podporu.

Preto vyzývame slovenskú vládu, aby podporovala afgánske mimovládne organizácie, ktoré pracujú na obrane ľudských práv žien, aby vytvárala tlak na medzinárodné spoločenstvo, ktoré Afgánkam musí poskytnúť podporu a pomohla vytvoriť bezpečné cesty a útočisko pre ženy na úteku z Afganistanu.

S pozdravom,
Close