×

: Za okamžité a bezpodmienečné prepustenie Qin Weia!
Zadržiavace centrum v okrese Haidian
Riaditeľ zadržiavaceho centra v okrese Haidian
25 Wenyanglu
Haidianqu, Beijing
People´s Republic of China 101400

Vážený riaditeľ,

Qin Wei praktizuje cvičenie Falun Gong a za svoje vierovyznanie bol už sedemkrát väznený. Počas zadržania bol mučený, následkom čoho utrpel zástavu srdca. Naposledy ho 18. mája 2016 v okrese Haidian odviedli civilní policajti po tom, čo distribuoval kópiu kritických komentárov o histórii Čínskej komunistickej strany - "Deväť komentárov o Komunistickej strane". Neskôr bol trestne zadržaný na základe podozrenia z "využívania kultu na oslabenie policajných síl".

Vážený riaditeľ, žiadam Vás o:

Okamžité a bezpodmienečné prepustenie Qin Weia, ktorý je zadržiavaný len pre uplatňovanie si slobody prejavu a vierovyznania

Zabezpečenie ochrany Qin Weia pred mučením a iným zlým zaobchádzaním a zaručenie, že podmienky zadržania spĺňajú medzinárodné štandardy

Zabezpečenie pravidelného prístupu k právnikom a k rodine

Vopred ďakujem za čas, ktorý tejto dôležitej téme venujete.

S úctou,
Close