×

: Za ukončenie mimosúdnych popráv
Prezident Filipínskej republiky
Prezident Rodrigo Duterte
Malacanang Palace
1000 Jose P Laurel Sr
San Miguel, Manila, Metro Manila
Philippines

Vážený pán prezident,

Od 30.júna, kedy ste nastúpili do úradu prezidenta, zabila polícia a hliadky stovky ľudí. Medzi nimi zostáva stále viac ako 120 osôb, ktoré neboli identifikované. V niektorých prípadoch môže ísť o mimosúdne popravy

Je povinnosťou štátu chrániť ľudí pred všetkými formami násilia, vrátane povinnosti urýchlene, nezávisle a nestranne vyšetriť protiprávné zabitia. Medzinárodné právo a štandardy striktne obmedzujú použitie policajnej sily, ktorej použitie je povolené len ak je to absolútne nevyhnutné a primerané. Pred tým, ako sa polícia uchýli k použitiu sily, musí využiť nenásilné prostriedky a plniť svoju povinnosť spôsobom, ktorý zaručí ochranu práva na život, slobody a bezpečnosti všetkých osôb, vrátane tých, ktorí sú podozriví zo zločinu.

Vážený pán prezident, žiadame Vás, aby ste:

  • Okamžite odsúdili mimosúdne popravy a ďalšie protiprávné zabitia a vyzvali policajných príslušníkov, aby dodržiavali štandardy medzinárodného práva o použití sily;

  • Vyzvali úrady k urýchlenému, nezávislému a nestrannému prešetreniu akéhokoľvek použitia smrteľnej sily políciou, mimosúdnych popráv a nelegálnych zabití a k postaveniu zodpovedných pred spravodlivý súdny proces;

  • Vyzvali úrady k vytvoreniu nezávislej policajnej kontroly, posilneniu transparentnosti a mechanizmov zodpovednosti.
Close