×

: Za urýchlené riešenie humanitárnej krízy v Grécku
Predseda Európskej rady
Donald Tusk
Európska rada
Rue de la Loi 175
1048 Brussels
Belgium

Dovoľte mi obrátiť sa na Vás s hlbokým znepokojením ohľadom situácie ľudí na úteku v Grécku. Kvôli diskriminačným praktikám na hraniciach uviazli tisícky ľudí na úteku, vrátane rodín s malými deťmi, ľudmi so zdravotným znevýhodnením či tehotné ženy v neľahkých podmienkach v Grécku. Humanitárna situácia sa bude s príchodom tisícok ďalších ľudí naďalej zhoršovať, pokiaľ členské štáty EÚ okamžite nezačnú prijímať ľudí na úteku z Grécka.

Ľudia na úteku trpia kvôli nedostatku solidarity medzi členskými krajinami EÚ. Európa môže a musí spraviť viac.

Ako predsedu Európskej rady Vás s úctou vyzývam k tomu, aby ste vyzvali hlavy štátov a vlád v Rade k:

Využitiu všetkých dostupných prostriedkov pre urýchlené prijatie žiadateľov/iek o azyl z Grécka vrátane relokácie osôb bez využitia obmedzujúcich kritérií pre výber

Uľahčeniu zjednotenia rodín a umožnenie žiadateľom/ľkám o azyl získať víza cez zástupcov členských štátov priamo v Grécku

Podporenie účinný program pomoci gréckej humanitárnej kríze

Ukončeniu diskriminačných hraničných postupov a podporeniu krajín na trase západným Balkánom s cieľom zaistiť ľuďom na úteku a žiadateľom/ľkám o azyl prístup k azylovému konaniu a odpovedajúcim podmienkam prijímania

Sprístupneniu bezpečných a legálnych ciest pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu tak, aby sa nemuseli vydávať do Európy cez nebezpečné námorné cesty

S úctou,
I am sending the copy of this letter also to:
Predseda vlády Slovenskej republiky, Robert Fico, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava 813 70, Slovensko

Close