×

NA PODPORU OBRANKYNE ĽUDSKÝCH PRÁV GULZAR
Speaker of Parliament
Jogorku Kenesh
The Parliament of Kyrgyzstan
Chui prospekti, 205
Bishkek, 720000
Kyrgyzstan

Vážený pán predseda,

apelujem na Vás, aby ste si vypočuli obavy Gulzar Duishenovej a ďalších obrancov a obrankýň práv ľudí so zdravotným znevýhodnením, a aby ste napomohli ratifikácii Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to čo najskôr.

Ľudia so znevýhodnením čelia v Kirgizsku extrémnej diskriminácii, ktorej obeťami sú najmä ženy. Zavedenie legislatívy, ktorá by túto diskrimináciu eliminovala, by malo byť prioritou, a to vrátane zlepšenia prístupu ku zdravotníckym službám, pracovným ponukám a mestskej doprave.

S úctou,
Close