×

NA PODPORU ĽUDÍ, KTORÍ ZAŽILI SEXUÁLNE NÁSILIE
Všetkým ženám, mužom a ďalším ľuďom na Slovensku, ktorí zažili sexuálne násilie,

Svojím podpisom prejavujem podporu ženám, dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí majú osobnú skúsenosť so znásilnením a sexuálnym násilím. Spoločne urobíme všetko, čo je v našich silách, aby bolo v našej krajine právo na telesnú integritu a ochranu pred sexuálnym násilím garantované a skutočne chránené.
Close