×

: Za okamžité a bezpodmienečné prepustenie profesora Tohtiho
Director
Fan Jun
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uighur Autonomous Region
No.626 Xinquanjie, Tianshanqu
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region, 830002
People’s Republic of China

Vážený riaditeľ Fan Jun,

Vyzývam Vás, aby ste zaistili, že Ilham Tohti nebude vo väzení podrobený mučeniu ani inému zlému zaobchádzaniu. Univerzitný profesor Ilham Tohti neúnavne pracoval na vytvorení spojenia medzi etnickými komunitami v Číne.

Vo svojich prácach a prednáškach vždy vystupoval proti násiliu a povzbudzoval spoluprácu a priateľstvo medzi ľuďmi. Bol však uväznený na doživotie za takzvaný „separatizmus“.

Ilham Tohti je tvrdo a nespravodlivo potrestaný za nenásilný aktivizmus. Musí byť okamžite a bezpodmienečne prepustený.

S úctou,
Close