×

Pomôžme civilistom v Iraku
Dear excellency
Fuad Masum
Radwaniyah Palace
Baghdad, 10023
Iraq

Vaša excelencia Fuad Masum,

Rád/a by som v mene Amnesty International vyjadril/a svoje znepokojenie a pobúrenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na severozápade Iraku. Útoky bojovníkov Islamského štátu na severozápade Iraku zanechali sa sebou stovky tisícok vysídlených civilistov patriacich predovšetkým ku komunite Jezídov a podnietili obnovenie sektárskeho napätia. Po útoku na mesto Sindžár uviazli civilisti v horách bez prístupu k vode či jedlu. Humanitárna pomoc prisľúbená Európskymi krajinami a USA sa doteraz nedostala k tým, čo ju potrebujú. Je povinnosťou každej vlády ochraňovať svojich občanov a zabezpečiť im pomoc v prípade núdze. Pre zabezpečenie adekvátnej pomoci vysídleným ľuďom na severe Iraku je potrebná koordinácia medzinárodnej pomoci medzi medzinárodnej komunitou, Irackou vládou a Kurdskou regionálnou vládou.

Vyzývame Vás:

  • aby ste zaručili, že ľudom vysídlených v konflikte bude poskytnutá adekvátna humanitárna pomoc vrátane prístrešia, jedla, vody, hygienickej a zdravotnej starostlivosti.

  • aby ste zabezpečili, že všetky vojenské operácie sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a ľudskými právami

Ďakujeme, že ste venovali pozornosť tejto závažnej situácii.

S pozdravom
Close