×

zastavenie násilného vydania do Ruska
Minister spravodlivosti
Gábor Gál
Ministerstvo spravodlivosti
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Slovensko

Aslan Jandiev bol zadržaný slovenskými orgánmi 20. januára 2011, krátko predtým, ako Generálna prokuratúra Ruskej federácie požiadala o jeho vydanie. Po rozhodnutí ministerstva spravodlivosti zo 7. februára 2018 môže byť kedykoľvek vydaný. Ak by bol vydaný do Ruska, Aslan Jandiev bude vystavený riziku mučenia a iného zlého zaobchádzania.

 

Ministra spravodlivosti SR žiadame, aby stiahol rozhodnutie zo 7. februára 2018 o vydaní Aslana Jandieva. Jeho vydaním by sa porušili záväzky SR vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.
Close