×

za spravodlivý súdny proces
Prosecutor General of the Russian Federation
Yuriy Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russian Federation

Vážený Generálny prokurátor,

Aslan Jandiev bol 17. júla vydaný zo Slovenska do Ruska. Je dlhodobo chorý a v Rusku mu hrozí vážne riziko mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a nespravodlivý súdny proces.

Preto Vás žiadam, aby:

  • ste prijali všetky nevyhnutné kroky na to, aby zaručili, že Aslan Jandiev nebude podriadený mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

  • mal Aslan Jandiev zaručený včasný a efektívny prístup k akejkoľvek nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti;

  • ste zaručili, že práva Aslana Jandieva na spravodlivý súdny proces sú chránené aj tým, že má zabezpečený prístup k právnemu zastúpeniu vo všetkých štádiách procesu, a že dôkazy získané mučením budú pred súdom vylúčené.

S úctou,
Close