×

ABY SA SLOVENSKO PODIEĽALO NA ZLEPŠENÍ SITUÁCIE ĽUDÍ NA ÚTEKU V GRÉCKU
Minister zahraničných vecí
Minister zahraničných vecí
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika

Vážený pán minister/ pani ministerka,

vlády európskych štátov a ani Európska únia ako taká ani v minulom roku nedokázali zreformovať pravidlá pre udeľovanie azylu alebo dohodnúť sa na spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti a spolupráce pri ochrane a pomoci ľuďom na úteku v Európe. To spôsobuje, že štáty v prvej línii migrácie, stále znášajú neúmernú záťaž pri spracovávaní žiadostí o azyl a ľudia dlhodobo trpia v táboroch s nedostatočnou kapacitou a často v hrozných podmienkach.

Ľudia na úteku a migrujúci sú de facto uväznení v táboroch, či na lodiach v stredozemnom mori, bez poskytnutia bezpečného vylodenia. Znášajú tak väčšinu následkov európskych politík. V strednej časti Stredozemného mora bolo len počas minulého leta nahlásených 1200 ľudí, ktorí sa utopili alebo sú nezvestní. Tisíce ľudí boli zadržané a transportované späť do krajín, odkiaľ ušli, kde čelili svojvoľnému zadržaniu, násiliu a zneužívaniu.

Apelujeme preto na Vás, aby Slovensko v rámci vlastných politík, ako aj na úrovni Európskej únie prispelo k vytvoreniu bezpečných legálnych ciest pre ľudí na úteku a migrujúcich a prijatiu opatrení smerujúcich k spoločnému európskemu systému zdieľanej zodpovednosti.

Prijatím podielu zodpovednosti pri ochrane ľudí na úteku môžu vlády predstavovať skutočný príklad pre občanov a občianky a investovať tak to budúcnosti a životov ľudí.

S úctou
Close