×

: Spravodlivosť pre obyvateľov v Bhopáli
Vážený pán premiér
Narendra Modi
Prime Minister's Office
South Block, Raisina Hill
New Delhi-110011
India

Vážený pán premiér,

dovoľte mi vyjadriť svoje znepokojenie nad jednou z najzávažnejších priemyselných katastrof na svete, ktorá sa stala v Bhopáli pred tridsiatimi rokmi. Tridsať rokov po katastrofe majú mnohí z tých, čo katastrofu prežili vážne zdravotné problémy. Obete sa stále nedočkali spravodlivosti a zodpovedné spoločnosti neboli doteraz potrestané.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás s úctou žiadam o:

• nariadenie úplneho vyčistenia bývalej továrne,

• zabezpečenia zdravotnej starostlivosti tým, ktorí ju potrebujú,

• vyvíjanie tlaku na zodpovedné organizácie, aby poskytli obetiam katastrofy adekvátnu kompenzáciu, zúčastnili sa trvajúcich trestných pojednávaní a pokryli náklady čistiacich operácií.

Vopred ďakujem za pozornosť, ktorú tomuto prípadu venujete.

S pozdravom,
Close