×

: Spravodlivé prešetrenie prípadu Paraskevi
Vážený minister
Charalampos Athanasiou
Ministry of Justice, Transparency and Human Rights
96 Mesogeion Avenue
115 27 Athens
Greece

Vážený minister,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás ohľadom prípadu Paraskevi Kokoniovej, tridsaťpäťročnej Rómky žijúcej v západnom Grécku, ktorá sa spolu so synovcom trpiacim duševnou poruchou stali v októbri 2012 obeťami brutálneho rasovo motivovaného útoku. Hoci boli páchatelia trestného činu na Paraskevi a jej synovca v novembri tohto roku zo zločinu usvedčení, doteraz nie je jasné či súd vzal do úvahy rasový motív.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás s úctou žiadam o:

• zohľadnenie nenávistných motívov zločinov už vo vyšetrovacej fáze,

• priznanie adekvátnej náhrady Paraskevi Kokoniovej za telesnú a psychickú ujmu, ktorú utrpela.

Vopred ďakujeme za Vašu pozornosť, ktorú tomuto prípadu venujete.

S úctou,
Close