×

: Prepustenie Ping Liuovej
Vaša Excelencia
Xi Jinping 習近平
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Beijingshi 100017 Xichengqu
People's Republic of China

Vaša Excelencia,

dovoľte mi vyjadriť svoje znepokojenie nad prípadom Ping Liuovej, aktivistky za transparentnejšiu vládu, ktorá bola odsúdená na viac než 6 rokov za organizovanie zhormaždenia, na ktorom účastníci a účastníčky žiadali vládu, aby zlepšila boj proti korupcii. Ping Liuová bola počas väzby mučená.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás s úctou žiadam o:

• okamžité a bezpodmienčné prepustenie Ping Liuovej,

• prejednanie prípadu pred odvolávacím súdom a prešetrenie mučenia.

Vopred ďakujem za pozornosť, ktorú tomuto prípadu venujete.

S úctou,
Close