×

: Udelenie milosti a prepustenie Raifa Badawiho
Your Majesty
King Salman bin Abdulaziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Vaša Výsosť,

dovoľte mi vyjadriť znepokojenie nad prípadom zakladateľa on-line fóra pre sociálnu a politickú diskusiu Raifa Badawiho, ktorý bol verejne zbičovaný po piatkových modlitbách pred mešitou v al-Jafali na začiatku januára. S úctou žiadam o ukončenie bičovania Raifa, pretože tento trest je porušením medzinárodného zákazu mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania. Prosím Vás, aby ste sa zaručili o to, že Raif nebude v nasledujúcich mesiacoch bičovaný.

Raif Badawi je väzeň svedomia, ktorý je zadržiavaný len pre svoje pokojné využívanie práva na slobodu prejavu. Prosím Vás, aby ste ho okamžite a bezpodmienečne prepustili a zaručili okamžité zrušenie rozsudku a trestu.

Dovoľte mi vyjadriť znepokojenie aj nad vysokým počtom saudskoarabských aktivistov, ktorí sú rovnako ako Raif Badawi prenasledovaní za online prejavy svojich názorov. Žiadam Vás, aby ste zastavili túto kampaň zatýkaní, prenasledovaní a uväznení aktivistov kvôli pokojnému využívaniu ich práv na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania.

Vopred ďakujem za pozornosť, ktorú tomuto prípadu venujete.

S úctou,
Close