×

: Zabráňme predčasným úmrtiam tehotných žien a mamičiek
Vážený minister Des Van Rooyen
David Douglas Des Van Rooyen
Inter-Ministerial Task Team on Service Delivery
Private Bag X802
Pretoria , 0001
South Africa

Vážený pán minister,

dovoľte mi vyjadriť svoje znepokojenie nad situáciou tehotných žien a mladých matiek v oblasti Mkhondo, ktoré zbytočne zomierajú pretože nedostávajú životne dôležitú zdravotnú starostlivosť. Veľa tehotných žien a dievčat nemá informácie o tehotenskom zdraví a o výhodách skorej prenatálnej starostlivosti. Viaceré sa vyhýbajú klinikám, pretože sa obávajú straty súkromia. Niektoré sa na kliniku nedostanú, pretože verejná doprava nie je dostupná alebo je veľmi drahá.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás s úctou žiadam o:

• zaistenie lepšej zdravotnej starostlivosti pre ženy v oblasti Mkhondo,

• zvýšenie informovanosti v oblasti sexuálných a reprodukčných práv a zdravia tehotných žien,

• vytvorenie komplexných opatrení, ktoré znížia úmrtnosť matiek, výskyt HIV/AIDS a rodovú diskrimináciu.

Vopred ďakujem za pozornosť, ktorú tomuto prípadu venujete.

S úctou,
Close