×

ochrana práva na protest
Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa.
Monika Beňová, Vladimír Bilčík, Miroslav Číž, Lucia Nicholsonová, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Eugen Jurzyca, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Miroslav Radačovský, Michal Šimečka, Ivan Štefanec, Milan Uhrík, Michal Wiezik

Pokojný protest je nástroj na verejné uplatňovanie si ľudských práv a štátne inštitúcie majú povinnosť tieto práva chrániť. Vlády na celom svete však čoraz častejšie siahajú po represívnych nástrojoch na umlčanie pokojných protestujúcich. Toto konanie ma ako občania/občianku EÚ veľmi znepokojuje a preto vás ako člena/členku EP vyzývam, aby ste konali.

Naprieč svetom aj Európskou úniou sledujeme zavádzanie právnych predpisov, ktoré právo na protest nelegitímne obmedzujú. Účastníci a účastníčky protestov čelia stigmatizácii, neraz ich dokonca zatýkajú a väznia na základe obvinení z terorizmu a ďalších vykonštruovaných obvinení. Ženy a LGBTI+ ľudia zažívajú rodovo podmienené násilie či iné prejavy nenávisti zo strany ozbrojených zložiek. Od začiatku roka 2000 Amnesty dokumentuje militarizáciu zásahov štátnych zložiek proti pokojným protestom vrátane nasadzovania vojenského vybavenia a personálu. Bezpečnostné zložky stále častejšie zneužívajú tzv. menej smrtiace zbrane, ako sú obušky, slzotvorný plyn, omračujúce granáty, vodné delá a pogumované projektily.

Výbor OSN pre ľudské práva opakovane potvrdil, že pokojné demonštrácie si zaslúžia rovnaký rešpekt, ochranu a podporu, bez ohľadu na to, či sa konajú vonku, vnútri, online, offline alebo kombinovane.

Preto vás týmto listom vyzývam, aby ste:

  • na pôde Európskeho parlamentu presadzovali, že EÚ bude chrániť právo na protest vo všetkých jej členských krajinách,

  • žiadali EÚ o vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych noriem týkajúcich sa práva na protest v jednotlivých členských krajinách,

  • žiadali, aby orgány EÚ v prípade porušovania práva na protest v jej členských krajinách intervenovali a žiadali nápravu a ochranu pokojných protestujúcich.

Ďakujem za váš čas.

S pozdravom,
Close