×

na ochranu brazílskych aktivistov a aktivistiek
Prezident Brazílie
Jair Bolsonaro
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes,
Brasilia, Federal District, 70150-900
Brazília

Vážený pán prezident,

žiadam Vás, aby ste zabezpečili rýchle, nestranné a nezávislé vyšetrenie vraždy obrankyne ľudských práv Marielle Franco.

Toto vyšetrovanie musí identifikovať strelca aj objednávateľa vraždy, ako aj motív tohto činu. Všetci zodpovední musia byť súdení v spravodlivom súdnom procese, ktorý spĺňa medzinárodné štandardy.

Takisto Vás žiadam, aby ste podnikli všetky možné kroky, aby sa zabránilo budúcim vyhrážkam a útokom na obrancov a obrankyne ľudských práv ako Marielle, vrátane obnovy programu na ochranu obrancov a obrankýň ľudských práv v Brazílii.

S úctou,
Close