×

ZÁKAZ REKLAMY ZALOŽENEJ NA INVAZÍVNOM ZBERE OSOBNÝCH DÁT
Vážený pán premiér,
Eduard Heger
Nám. slobody 1
81370 Bratislava
Slovakia

Dnes sa pohybujeme v digitálnom priestore oveľa častejšie než kedykoľvek predtým. Internet je pre nás kľúčovým prostriedkom na komunikáciu, získavanie informácií aj prístup k základným službám. Digitálny priestor hrá kľúčovú úlohu aj pri uplatňovaní a ochrane našich základných práv. Spôsob, akým globálni hráči v tomto priestore zbierajú a používajú naše osobné informácie, však často vedie k porušovaniu ľudských práv. Jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu aktuálnej situácie, je vyvinúť silný spoločenský tlak a žiadať nápravu.

Životne dôležitý digitálny priestor dnes ovládajú len dve spoločnosti – Google a Facebook. Základný obchodný model oboch z nich je však založený na porušovaní ľudských práv. Obe spoločnosti profitujú na tom, že o nás zbierajú ohromné objemy súkromných informácií, ktoré využívajú na predaj cielenej reklamy. Google a Facebook invazívne sledujú náš každodenný život a zostavujú dôsledný obraz o tom, kto sme. Vedia kde sme, s kým sa rozprávame, čo píšeme a čítame na svojich telefónoch. Na základe týchto informácií si viac či menej presne vyvodiť, čomu veríme a čo si myslíme. Vo výsledku tak majú neprimeranú kontrolu nad našimi osobnými dátami a nad tým, čo v online svete uvidíme.

Neustály dohľad korporácií nad našimi životmi predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské práva, predovšetkým pre právo na súkromie, právo na slobodu prejavu a právo na nediskrimináciu. Google a Facebook dokonca dokážu manipulovať našimi názormi a presvedčeniami. Ohrozujú tak našu schopnosť rozhodovať sa slobodne a informovane.

Algoritmy online platforiem často uprednostňujú štvavý a poburujúci obsah, aby nás udržali pred obrazovkami čo najdlhšie. Vďaka tomu o nás môžu zbierať viac a viac informácií. Zároveň tým podnecujú šírenie dezinformácií, nenávisti a rasizmu v online priestore.

Facebook a Google chcú, aby sme si mysleli, že internet jednoducho takýmto spôsobom funguje. Reklama v online priestore sa však dá robiť aj bez toho, aby zopár globálnych spoločností čoraz invazívnejšie profilovalo svojich používateľov a používateľky, vyvodzujúc, kým sú a čo si myslia. Facebook a Google profitujú z tohto fungovania príliš dobre na to, aby tento problém riešili inicatívne samy. Preto potrebujeme, aby naše vlády zakročili a zakázali reklamu založenú na invazívnom zbere osobných dát a profilovaní používateľov a používateliek.

Preto vyzývam vládu SR,

  • aby zakázala predaj reklamy založenej na invazívnom sledovaní a profilovaní používateľov a používateliek;

  • aby zabezpečila kontrolu a nezávislý dohľad nad algoritmami, ktorými sú ovládané online platformy ako Google a Facebook, čím sa obmedzí šírenie dezinformácií, nenávistných prejavov a iného škodlivého obsahu;

a aby obmedzila dominanciu spoločností Facebook a Google a zabezpečili, že si užívatelia a užívateľky sociálnych sietí budú môcť vybrať alternatívy, ktoré skutočne rešpektujú ľudské práva.

Ďakujem a ostávam s pozdravom,
Close