×

okamžité a bezpodmienečné prepustenie Ranii
Prezident Sýrie
Bashar al-Assad

Vážený pán Prezident Assad,

Raniu Alabassiovú a jej šesť detí uniesli z ich domu v marci 2013 vládni agenti. Odvtedy o nich nie sú žiadne správy.

Ich zatknutie nebolo odôvodnené a sýrske autority neposkytli žiadne informácie o tom, kde sa nachádzajú a či sú v poriadku. Vaša vláda tiež ignorovala Rezolúciu OSN z roku 2014, ktorá nariaďovala ukončiť nútené zmiznutia.

Vážený pán prezident, žiadam Vás o:

• Bezpodmienečné prepustenie Raniiných detí,

• Prepustenie Ranie, alebo otvorenie súdneho procesu za medzinárodne uznaný priestupok v súlade s medzinárodnými štandardmi spravodlivého súdneho procesu,

• Zverejnenie osudu a miesta pobytu Ranie a jej detí a umožnenie prístupu k právnikovi a rodine,

• Zaistenie ochrany Ranie a jej detí pred akoukoľvek formou mučenia a zlého zaobchádzania a zaručenie lekárskej starostlivosti,

• Poskytnutie neobmedzeného prístupu nezávislým kontrolám ku všetkým ľuďom, ktorým bola v Sýrii odňatá sloboda.

S pozdravom,
I am sending the copy of this letter also to:
Stály zástupca Sýrie pri UN v New Yorku, Jeho excelencia Bashar Ja’afari, 820 Second Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017, USA

Close