×

ZA ZÁKAZ TECHNOLÓGIÍ NA ROZPOZNÁVANIE TVÁRÍ
Vážený pán premiér.
Ľudovít Ódor
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovensko

Orgány presadzovania práva na celom svete využívajú systémy na rozpoznávanie tvárí na potláčanie protestov a prenasledovanie menšinových komunít. Tieto technológie porušujú právo na súkromie, ohrozujú právo na slobodu pokojného zhromažďovania a prejavu, ako aj právo na rovnosť a nediskrimináciu. Technologické spoločnosti bez vedomia a súhlasu dotknutých osôb získavajú milióny fotografií z profilov na sociálnych sieťach. Pri vývoji technológie rozpoznávania tvárí siahajú aj do iných databáz vrátane registrov vodičských preukazov. Masové sledovanie obyvateľstva je invazívne, represívne a rasistické.

Orgány presadzovania práva používajú takýto softvér v kombinácii s bezpečnostnými kamerovými systémami na vyhľadávanie potenciálnej zhody. Tieto technológie predstavujú obzvlášť veľké riziko pre černošské a menšinové komunity. Používanie systémov na rozpoznávanie tvárí preukázalo, že ľuďom z týchto komunít hrozí zatknutie na základe nesprávne priradenej totožnosti. V niektorých prípadoch bolo rozpoznávanie tvárí do veľkej miery nepresné. Aj v prípadoch, keď technológie na rozpoznávanie tvárí fungujú správne, polícia sa môže unáhliť a prenasledovať protestujúcich.

Ak nezasiahneme, technológie na rozpoznávanie tvárí a nebezpečné dôsledky ich používania sa stanú bežnou súčasťou našich životov.

Preto my dolu podpísaní a podpísané vyzývame vládu SR, aby zakázala technológie, ktoré sú využívané na masové sledovanie obyvateľstva. Zároveň vyzývame, aby SR využila všetky diplomatické nástroje a zasadzovala sa za zákaz využívania technológií na rozpoznávanie tvárí aj v ďalších krajinách.
Close