×

ZA OCHRANU PRÁVA NA SEBAURČENIE V SLOVINSKU
Vážený pán minister.
Boštjan Poklukar
Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky
Štefanova ulica 2
1501 Ľubľana
Slovinsko

Týmto Vás my, podpísané a podpísaní, vyzývame, aby ste z článku 37 vykonávacieho predpisu k zákonu o matrikách vypustili nasledujúcu vetu: „Podkladom pre vydanie rozhodnutia je potvrdenie príslušného zdravotníckeho zariadenia alebo lekára, z ktorého je zrejmé, že daná osoba prešla zmenou pohlavia.“

Úradnú zmenu rodu by malo byť možné podstúpiť rýchlo a bez zbytočných komplikácií, a to na základe rozhodnutia jedinej osoby – tej, o ktorej rod ide. Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Potvrdzujú to aj medzinárodné a európske štandardy, ktorými sa pri úradnej zmene rodu riadi už 11 európskych krajín vrátane Belgicka, Írska, Malty či Portugalska. V Slovinsku to tak zatiaľ nie je a podmienkou pre úradnú zmenu rodu sú invazívne lekárske zákroky.

Súčasné slovinské predpisy týkajúce sa úradnej zmeny rodu porušujú viaceré ľudské práva vrátane práva na telesnú a duševnú autonómiu a sebaurčenie, právo na dôstojnosť, právo na bezpečie, zdravie a súkromie. (Viď Európska charta ľudských práv, článok 8.)

Slovinské úrady musia zjednotiť postup pri úradnej zmene rodu s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami a záväzkami krajiny. Preto musia z platných štandardov odstrániť podmienku získania psychiatrickej diagnózy a následnej liečby.

S pozdravom,
Close