×

: Zastavme únosy a vraždy čečenských gejov a lesieb
Prezident Ruskej federácie
Vladimír Putin
Kancelária prezidenta Ruskej federácie
Ul. Ilyinka, 23
103132 Moskva
Ruská federácia

Vážený pán prezident,

Medzi základné ľudské práva a slobody každého človeka patrí právo na osobnú slobodu a bezpečnosť. Ľudia z LGBTI komunity nie sú žiadnou výnimkou. Povinnosťou Vašou i Vašej vlády je uplatňovať a chrániť ich ľudské práva.

Vyzývam Vás, aby ste neodkladne začali konať vo veci prešetrenia únosov, mučenia a vrážd údajných gejov vo vašej krajine a v súlade so zákonmi platnými v Čečenskej republike podnikli nevyhnutné kroky tak, aby boli osoby uznané vinnými zo spáchania týchto trestných činov postavené pred súd.

Dovoľujem si Vám taktiež pripomenúť, že v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv Vám vyplýva povinnosť zakázať akúkoľvek formu diskriminácie a zaručiť, že trestné činy páchané z nenávisti, tej najohavnejšej formy diskriminácie, budú riadne prešetrené a súdne stíhané. Je neprípustné, aby ste konali v rozpore s medzinárodne platnými a uznávanými záväzkami v oblasti ľudských práv.

Žiadam Vás, aby ste okamžite prijali kroky, ktoré zaručia:

  • účinné a dôkladné prešetrenie správ o únosoch a vraždách údajných gejov v Čečensku a odovzdanie osôb uznaných vinných zo spáchania týchto trestných činov alebo spoluúčasti na nich do rúk spravodlivosti,

  • prijatie nevyhnutných opatrení na zaistenie ochrany pre všetky osoby, ktoré môžu byť v Čečensku na základe ich sexuálnej orientácii ohrozené,

  • odsúdenie diskriminačných komentárov zo strany úradníkov.

Vopred ďakujem za Vašu pozornosť, ktorú venujete tomuto prípadu.

S úctou,
Close