×

: Za spravodlivosť pre Sýriu
Generálny tajomník OSN
António Guterres
Executive Office of the Secretary-General
405 East 42nd Street
New York, NY,10017
USA

Vážený pán generálny tajomník OSN,

Podporujem spravodlivosť pre Sýriu a efektívne a urýchlené sfunkčnenie medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu, ktorý bude napomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní tých, ktorí sú zodpovední za najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva páchané v Sýrii od marca 2011 tak, ako je to uvedené v rezolúcii OSN č. 71/248, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 21. decembra 2016.

Žiadam Vás, aby ste prijali všetky kroky, ktoré zaručia, že mechanizmus dosiahne svoj stanovený cieľ.

S úctou,
Close