×

: Za zrušenie diskriminujúceho zákazu
Prezident Spojených štátov amerických
Prezident Donald Trump
White House
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington DC 20500
Spojené štáty americké

Vážený pán prezident,

dovoľujem si vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad novým výkonným nariadením, ktoré znovu zavádza cestovný zákaz a pozastavuje presídľovací program USA pre ľudí na úteku.

Cestovný zákaz a širokosiahle zmeny presídľovacieho programu Spojených štátov budú mať na najzraniteľnejších ľudí na úteku vo svete drastický dopad. Ľudia na úteku, ktorí majli byť presídlení do Spojených štátov boli vybraní na základe závažnosti utrpenia, ktoré zažili počas úteku pred konfliktom a prenasledovaním. Už dnes musia pred tým, ako vstúpia do USA prejsť dlhotrvajúcou bezpečnostnou previerkou. S najnovším výkonným nariadením sa ich nádej na to, že sa konečne dostanú do bezpečia takmer rozplynie, čo im spôsobí ďalšie nepotrebné utrpenie.

Je falošné odôvodňovať do očí bijúcu diskrimináciu národnobezpečnostnými záujmami. Pohrávanie sa so životmi ľudí na úteku, ktorí majú byť presídlení, je bezohľadné. Ľudia, ktorí utekajú pred konfliktom a nebezpečenstvom z krajín ako Sýria, Jemen a Somálsko nie sú bezpečnostnými hrozbami - sú to ľudia na úteku, ktorí potrebujú ochranu. Zákaz vstupu ľudí z týchto krajín nespraví z Ameriky bezpečnejšiu krajinu.

Spojené štáty boli vždy celosvetovým lídrom v presídľovaní ľudí na úteku a ponúkali pomoc tým, ktorí ju najviac potrebovali. Žiadame vás, aby ste tento závazok, ktorý je pre ľudí na úteku životne dôležitý, dodržali.

Výzývam Vás, aby ste okamžite:

  • Zrušili výkonné nariadenie, ktoré porušuje princíp nediskriminácie ukotvený v článkoch 2 a 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a článku 1 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (CERD), a ktoré porušuje závazky vlády Spojených štátov voči Dohovoru o utečencoch z roku 1951.

S úctou,
Close