×

: udelenie prezidentskej milosti Edwardovi Snowdenovi
President of USA
Donald Trump
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
USA

Vážený pán Prezident Trump,

Vyzývam Vás, aby ste udelil prezidentskú milosť Edwardovi Snowdenovi, whistleblowerovi, ktorý otvorene vystúpil, aby ochránil ľudské práva.

Keď sa Edward Snowden podelil s novinármi o dokumenty americkej tajnej služby, odhalil, ako vláda získava naše osobné dáta, vrátane telefónnych hovorov, emailov a ďalších informácií. Jeho čin rozprúdil celosvetovú diskusiu, ktorá zmenila zákony a ochránila naše súkromie. Napriek tomu musí Edward žiť v exile a čelí desiatkam rokom väzenia.

Edward Snowden je hrdinom ľudských práv. Prosím, správajte sa k nemu podľa toho.

S úctou,
Close