×

NA OCHRANU ĽUDÍ ŽIADAJÚCICH O AZYL
Secretary of Homeland Security
Kirstjen M. Nielsen
Office of the Secretary of Homeland Security
Washington, D.C. 20528
USA

Vážená ministerka Nielsenová,

Odkedy ste v januári 2017 zaujali svoju pozíciu, Vaše ministerstvo zaviedlo na hraniciach opatrenia, ktoré spôsobili katastrofickú ujmu tisícom ľudí žiadajúcich o azyl. Tieto opatrenia porušujú zákony Spojených štátov, ako aj medzinárodné právo a zdá sa akoby ich cieľom bola úplný rozklad azylového systému Spojených štátov.

S naliehavosťou Vás žiadam, aby ste okamžite prestali využívať tieto postupy a praktiky, ktoré zahŕňajú, ale nie sú limitované na:

• masové a nelegálne porušovanie práv ľudí žiadajúcich o azyl na hranici medzi Mexikom a USA;

• svojvoľné a časovo neobmedzené zadržiavanie ľudí žiadajúcich o azyl, bez možnosti na podmienečné prepustenie, často spojené so zlým zaobchádzaním;

• nelegálne rozdeľovanie rodín, ktoré úmyselne spôsobuje extrémne utrpenie rodinám žiadajúcim o azyl

Vláda prezidenta Trumpa upustila od svojich povinností udelených Medzinárodným paktom o ochrane ľudských práv a Zákonom o utečencoch, čím podkopáva Medzinárodnú koncepciu na ochranu utečencov, a tým nastavila nebezpečný precedens.

S naliehavosťou Vás preto žiadam, aby ste okamžite skončili s týmito krutými a nezákonnými praktikami.

S úctou,
Close