×

-
Dear Home Minister/Home Minister
Asaduzzaman Khan
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8
Dhaka
Bangladesh

Vážený pán minister vnútra,

Ubehlo takmer 18 mesiacov, odkedy boli Xulhaz Mannan a jeho známy brutálne zavraždení útočníkmi, ktorí vtrhli do jeho bytu ozbrojení mačetami. Napriek výpovediam svedkov a dostatku dôkazov, bolo policajné vyšetrovanie pozastavené a Xulhazovi vrahovia zostávajú nepotrestaní.

Táto skutočnosť vytvorila atmosféru strachu medzi obrancami a obrankyňami ľudských práv, vrátane LGBTIQ aktivistov a aktivistiek. Nie sú schopní slobodne sa vyjadrovať a žiť svoje životy tak ako by chceli, zo strachu, že aj oni sa stanú obeťami podobného útoku a že keď k tomu dôjde vláda nepohne prstom.

Žiadam Vás, aby ste sa uistili, že sa na túto vraždu nezabudne a že spravodlivosti bude bezodkladne učinené zadosť.

S úctou
Ďakujeme, že bojujete za spravodlivosť pre Xulhaza. Vaše podpisy zašleme bangladéšskemu ministrovi vnútra

Close