×

SPRAVODLIVOSŤ PRE JURAJA A MATÚŠA A ĽUDSKÉ PRÁVA PRE VŠETKÝCH




Vážený pán premiér
Eduard Heger
Nám. slobody 1
81370 Bratislava
Slovensko

Útok na ľudí v Teplárni, ktorý sa stal 12. októbra 2022, je tragédiou ako na ľudskej, tak na ľudskoprávnej úrovni. Slovenská vláda musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zabránila opakovaniu takejto tragédie v budúcnosti. LGBTI+ ľudia sa dnes v našej spoločnosti, ktorá neodsudzuje nenávistné prejavy, verbálne a fyzické útoky na nich, necítia bezpečne. LGBTI+ ľudia na Slovensku čelia škodlivým mýtom a rozšíreným lžiam, ktoré podrývajú ich ľudské práva.

LGBTI+ ľudia, ktorí sa stretávajú s verbálnymi útokmi či fyzickým násilím, často nedôverujú polícii a inštitúciám, ktoré by im mali pomôcť, a preto sa nemajú na koho obrátiť. Verím, že toto sa čoskoro zmení.

Žiadam Vás preto o zabezpečenie rýchleho a dôkladného vyšetrenia vražedného útoku na Zámockej ulici.

Zároveň Vás a vládu Slovenskej republiky vyzývam, aby ste prijali preventívne opatrenia na ochranu LGBTI+ osôb pred nenávistnými útokmi.

Žiadam tiež, aby vláda SR naplnila požiadavky výzvy Ide nám o život a bezodkladne zabezpečila ochranu rovnosti a ľudských práv LGBTI+ ľudí v súlade s medzinárodnými záväzkami SR.

S úctou,




Close