Urgentná akcia

7 ROKOV (NE)SPRAVODLIVOSTI V MOLDAVE: Z OBETÍ SPRAVILI VINNÍKOV

Slovenská republika, akcia začala 13.9.2017, petícia je stále aktívna

Amnesty International považuje prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia z roku 2013 v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou a k vyšetrovaniu obetí policajného násilia z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krivého obvinenia za porušovanie medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Obvinenia vznesené proti šiestim obetiam predstavujú formu zastrašovania, ktorá ohrozuje prístup k spravodlivosti.

Aktuálne k prípadu

1.9.2020

Európsky súd pre ľudské práva posunul ľudí z Moldavy nad Bodovou o krok bližšie k spravodlivosti.

Dobré správy! ESĽP zverejnil 1. septembra rozhodnutie, podľa ktorého boli porušené práva Rómov na spravodlivý proces a boli vystavený neľudskému zaobchádzaniu. Ide o prvý z dvoch očakávaných rozsudkov ESĽP vo veci razie v Moldave nad Bodvou a týka sa dvoch zo šiestich krivo obvinených ľudí. https://domov.sme.sk/c/22478910/europsky-sud-dal-za-pravdu-zbitym-romom-v-moldave-nad-bodvou.html K úspechu v prípade blahoželáme Poradni pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights a samozrejme dvom krivo obvineným Rómom, ktorí sa po dlhých rokoch čakania dočkali spravodlivosti. Zápas za spravodlivosť pre ľudí z Moldavy však nekončí.

5.3.2020

Košický súd zastavil trestné stíhanie jedného z obžalovaných

Košický sudca Ľuboš Vereš zastavil trestné stíhanie jedného zo šiestich obžalovaných Leonarda Horvátha. Dôvodom je, že „vyšla najavo mimo hlavného pojednávania okolnosť odôvodňujúca zastavenie trestného stíhania“. Prokurátor môže voči rozhodnutiu sudcu podať sťažnosť.

18.6.2018

Spoločná kampaň

Aby sa na policajnú raziu nezabudlo Equity, ERRC, Amnesty International Slovensko, ETP a CVEK pripravili webovú stránku www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy. Stránka tiež obsahuje požiadavky mimovládnych organizácií na štátne orgány. Budú na nej zverejňované aktuálne informácie o ďalšom vývoji.

31.5.2018

Samosudca odsudzuje trestným rozkazom 2 osoby

Deň po doručení obžaloby súdu, samosudca trestným rozkazom odsúdil 2 osoby z prečinu krivého obvinenia.

30.5.2018

6 ľudí je obžalovaných z prečinu krivého obvinenia

Na Okresný súd Košice 1 boli doručené Okresnou prokuratúrou Košice 1 obžaloby poškodených zo spáchania prečinu krivého obvinenia a krivej prísahy.

26.10.2017

Ústavný súd zamietol sťažnosť poškodených

Minister vnútra na tlačovej konferencii zacitoval rozhodnutie Ústavného súdu, "že v danej veci absolútne neprichádza do úvahy čo i len minimálna pochybnosť, že by nebolo vykonané účinné úradné vyšetrovanie inkriminovanej policajnej akcie a orgány činné v trestnom konaní presvedčivo odôvodnili, že proti sťažovateľom nebolo príslušníkmi polície pristupované tak, ako tvrdili vo svojich výpovediach".


Počas policajnej razie, 19. júna 2013, viac ako 60 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky fyzicky a verbálne napadlo 31 Rómov a Rómiek, ktoré nekládli odpor. Okrem fyzického a psychického násilia na osobách, policajti poškodili aj majetky ľudí žijúcich na Budulovskej ulici. Prvé vyšetrovacie úkony vo vzťahu k obetiam prebehli takmer po ôsmych mesiacoch od útoku. Identifikovaný bol jeden z policajtov (mnohí mali na hlavách kukly). Lekárske správy potvrdzujú zranenia. Niekoľko rokov po zásahu stále nedošlo k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorí sa zúčastnili zásahu.

Je zrejmé, že vyšetrovanie policajného násilia počas zásahu v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou v roku 2013 nespĺňa základné požiadavky medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Vyšetrovanie nebolo dôsledné, vyšetrovacie úkony voči obetiam začali až vo februári 2014 a doposiaľ neviedlo k náprave a vyvodeniu zodpovednosti. Navyše, inšpekcia vyšetruje svojich policajných kolegov.

Amnesty International má vážne obavy, že trestné stíhanie ako reakcia na sťažnosť proti policajnému zásahu v júni 2013 zo strany obyvateľov ulice Budulovská v Moldave nad Bodvou, vo svojich dôsledkoch predstavuje zásah do práva obetí a predstavuje formu zastrašovania. Tí, ktorí sa postavili za svoje práva, dnes čelia obvineniu z krivého obvinenia.

Pozadie prípadu

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby (ďalej „inšpekcia“) v priebehu roka 2015 postupne zastavila trestné stíhanie voči príslušníkom polície, ktoré v roku 2014 otvoril riaditeľ inšpekcie na príkaz generálnej prokurátory. Začiatkom roku 2016 Krajská prokuratúra v Prešove zamietla sťažnosť proti rozhodnutiu inšpekcie o zastavení trestného stíhania. Poškodení voči tomuto rozhodnutiu podali sťažnosť na Ústavný súd, ktorý vo veci doposiaľ nerozhodol. Táto skutočnosť neušla Výboru OSN proti mučeniu, ktorý v roku 2015 vyzval Slovenskú republiku, aby urýchlene iniciovala nezávislé vyšetrovanie.

Prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia, ktoré je formou neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, vyvoláva obavy, že na Slovensku dochádza k porušeniu medzinárodných dohovorov. Z Európskeho dohovoru o ľudských právach Slovensku vyplýva povinnosť dôsledne, promptne a transparentne vyšetriť prípady násilia. Európsky súd pre ľudské práva navyše v prípade Načova v Bulharsko objasnil, že súčasťou tejto povinnosti dôsledného vyšetrovania je aj odkrytie prípadných rasových motívov násilných trestných činov.

V prípadoch, kedy sa obvinenia zo spáchania násilia týkajú príslušníkov polície, je Slovensko viazané Základnými princípmi OSN pre použitie sily a strelných zbraní. Princíp 7, ukladá Slovensku povinnosť zabezpečiť, že nezákonné použitie sily príslušníkmi polície je trestným činom. Obete násilných činov zo strany polície majú právo na účinnú nápravu a dôsledné vyšetrenie ich prípadu. Toto právo sa neobmedzuje na prípady smrti alebo vážneho zranenia obetí. Použitie sily mimo rámca striktne určeného zákonom, vrátane použitia sily, ktoré je v rozpore s princípom rovného zaobchádzania, predstavuje protiprávne použitie sily v rozpore s princípom 7. Slovenská legislatíva postihuje takéto konanie ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v oblasti bezdôvodného alebo neprimeraného použitia násilia. V súlade s princípom 23 Základných princípov majú obete násilných činov zo strany polície právo podať sťažnosť proti neprimeranému použitiu sily.

obrázek

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu - Žiadame spravodlivosť pre obete policajného násilia v Moldave nad Bodvou on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Predseda vlády SR: Predseda vlády Slovenskej republiky

Požadujeme

  • aby prokuratúra chránila obete policajného násilia a akékoľvek trestno-právne konanie voči poškodeným počas policajného zásahu na ulici Budulovská v júni 2013 bolo okamžite pozastavené;
  • aby bolo urýchlene začaté vyšetrovanie spomínaného policajného zásahu nezávislým orgánom a aby toto vyšetrovanie zohľadnilo prípadný rasový motív násilia;
  • aby bola následne obetiam poskytnutá náprava, vrátane náhrady škôd, ktoré utrpeli počas policajného zásahu.