Urgentná akcia

Poľskej aktivistke a aktivistovi hrozí 10 rokov väzenia za plagátovú kampaň

Poľsko, akcia začala 16.6.2020, petícia je stále aktívna

10. júna obvinili poľské orgány z krádeže a vlámania poľskú aktivistku a poľského aktivistu. Obvinenia sú reakciou na plagátovú kampaň v autobusoch, ktorá šírila informáciu, že poľská vláda manipulovala so štatistikami, týkajúcimi sa ochorenia COVID-19. Ak ich súd uzná vinnými, hrozí im trest odňatia slobody až na 10 rokov.

Poľské orgány zadržali aktivistku a aktivistu v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním prípadu zámeny autobusovej reklamy za aktivistické plagáty, ku ktorej došlo 29. a 30 mája 2020.

Plagáty šírili informáciu, že vláda manipulovala so štatistikami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19 a obsahovali aj obvinenia voči ministrovi zdravotníctva, spísané v podobe „Evanjelia podľa Lukáša“, pričom minister bol na plagátoch zobrazený ako rytier maltézskeho rádu.

Aktivistka a známa obhajkyňa ľudských práv bola zadržaná v noci, 8. júna, po domovej prehliadke. V cele predbežného zadržania strávila 41 hodín bez možnosti kontaktovať svojho právnika. Prepustená bola až 10. júna. Jej laptop, mobilné telefóny a tablet boli zabavené. O deň neskôr, 9.júna, polícia zadržala v súvislosti s tou istou plagátovou kampaňou ďalšieho aktivistu. Po 20 hodinách v cele predbežného zadržania bol 10.júna prepustený. Proti obom boli následne vznesené obvinenia z krádeže a vlámania podľa článku 279 ods. 1 Trestného zákona, za čo im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 10 rokov.

Právo na slobodu prejavu, zakotvené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Európskom dohovore o ľudských právach, ktorých zmluvnou stranou je aj Poľsko, chráni tvorbu a distribúciu plagátov - a to aj vtedy, keď kritizujú štátne orgány. Poľské úrady sa preto odvolávajú na to, že výmenou autobusovej reklamy za aktivistické plagáty došlo ku škode na majetku v hodnote 100 EUR – táto skutočnosť však sama o sebe nestačí na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu krádeže a vlámania.

Nie je jasné, prečo aktivistku a aktivistu obvinili z krádeže a vlámania, keď nič neodcudzili. Obávame sa, že ide o nepodložené obvinenia, ktorých cieľom je potrestanie aktivistky a aktivistu za kritiku štátnych orgánov – a to spôsobom odzrkadľujúcim negatívny trend obťažovania protestujúcich a aktivistov a aktivistiek, ktorý Amnesty International v Poľsku zaznamenáva od roku 2017.

Podpíšte petíciu adresovanú poľskému ministrovi vnútra a žiadajte, aby boli aktivistka aj aktivista bezodkladne zbavení všetkých obvinení a ich prípady uzavreté.

Pozadie prípadu

8. júna po 20:30 hod. vtrhla polícia do domu známej varšavskej aktivistky Anny a celý ho prehľadala. Počas policajnej prehliadky bola Anna v dome so svojou dospievajúcou dcérou a rodičmi. Polícia jej zabavila laptop, mobilné telefóny a tablet. Okolo polnoci Annu v putách previezli na policajnú stanicu, kde ju následne zadržiavali 41 hodín. K policajnému výsluchu došlo až 10. júna, pričom Anne nebolo umožnené kontaktovať svojho právnika. Ten postup polície kritizuje a je presvedčený, že došlo k porušeniu práv aktivistky. Viac informácií nájdete tu: https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/2498/2020/en/.

Annu poznáme ako obrankyňu ľudských práv najmä z protestov v Poľsku, na ktorých sa zúčastňuje už od roku 2016. Verejne vystúpila aj na obranu práv žien a pomohla vytvoriť sieť právnej pomoci pre protestujúcich v Poľsku.

Poľské orgány zdôvodnili zadržanie aktivistky tým, že ak by tak neurobili, Anna by mohla zničiť dôkazy súvisiace s prebiehajúcim vyšetrovaním zámeny autobusových reklám za aktivistické plagáty, ktoré šírili informáciu, že poľská vláda manipulovala so štatistickými dátami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19.

Plagáty obsahovali aj obvinenia voči ministrovi zdravotníctva Łukaszovi Szumowskému, spísané do podoby „Evanjelia podľa Lukáša“ a zobrazovali ho ako rytiera maltézskeho rádu.

Argumentácia polície však neznie presvedčivo, nakoľko reklamy boli nahradené plagátmi 29. a 30. mája, pričom k policajným zásahom došlo až o 10 dní neskôr.

O deň neskôr ako Annu, 9. júna, zadržali poľské orgány v súvislosti s tou istou plagátovou kampaňou ďalšieho aktivistu. Po 20 hodinách v cele predbežného zadržania bol prepustený. Proti obom boli následne vznesené obvinenia z „krádeže a vlámania“ (podľa článku 279 ods. 1 Trestného zákona), za čo im hrozí trest odňatia slobody na 1 až 10 rokov. Viac informácií nájdete tu: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/poland-activists-at-risk-of-10-year-jail-term-for-covid-19-poster-campaign-challenging-government-statistics/

Právo na slobodu prejavu zastrešuje okrem práva vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie aj právo vyjadrovať sa k verejným záležitostiam, diskutovať o ľudských právach a kritizovať orgány štátnej správy. Poľské úrady sa preto odvolávajú na to, že výmenou autobusovej reklamy za aktivistické plagáty bola spôsobená škoda na majetku v hodnote 100 EUR – táto skutočnosť však sama o sebe nestačí na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu krádeže a vlámania.

Obávame sa, že nepodložené obvinenia voči aktivistke a aktivistovi odzrkadľujú negatívny trend obťažovania protestujúcich a aktivistov a aktivistiek, ktorý Amnesty International v Poľsku zaznamenáva od roku 2017.

Takýto postup poľských úradov môže viesť k potláčaniu slobody prejavu v Poľsku a vytvoreniu ďalších prekážok, ktorým budú musieť obrancovia a obrankyne ľudských práv čeliť. Tak Anna, ako aj druhý obvinený aktivista v súčasnosti zvažujú podanie sťažnosti pre nezákonné zadržanie políciou.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu Podpora aktivistov a aktivistiek v Poľsku on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Mariusz Kamiński: Poľský minister vnútra

Požadujeme

  • bezodkladné zastavenie vyšetrovania
  • zrušenie obvinení